קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 10 שנת 1999

15/03/1999
�� �����
���� ����� ��' 10, ����: ��� �����, ���� ��� 15.3.99, ���� 21:15, ������� ����
��� ����

�. ����������

1. ������ ‏1999
���� ������ ���� �� ���� �� ����� ��� ������� ����. ����� ���������� ������� ������ ������ ������� ���� ����� �����.

2. ���� ���� - ���� ������
�. ����� ����� ����� ���� ������ ���� ����� ��� ����� �������.
�. ����� ����, ����� ����� ����� ����� ������, ����� �������� ������ �� ������ ���� ����� ����� ����, ����� - ���� ����� 16.3.99 ��� ����� 10-19, ����� ������, ������ ������, �� ����� �������.

3. ����
������ ����� ���� �� ���� ����� �������� �� ��� ���� ���� ����.

4. ����� ��������
����� ������� ����� ���� ������ ����� ����� ����� ��������. ����� ������� ������� ������� ���� ���� ����� �"� ���� ������� ���� ������ �����. ������ ������� �����.

�. ������

1. ����� - ��� ����
�' ����� ��������� ������� ������� ������ ����� �� ����� �� ��� ���� ��������.

2. �' �������
�' ������� ����� ������ ���� ������ �� ������ �� ����� ����� �����: ���� ���� ������ ���� - ����� �����, ������� ���� - ����� ��� ����.

3. ������ �������
�' ������ ����� ������ �� ������ ����� ����� ����� �������� (�"� ����� ������� ����� ����� ��' 9).

�. �����
1. ���� ���� - ����� ��� (�� �� ���� 36 (�) ������ ����� ���)
����� ������ ���� ������ ��' 6 ���� 10.2.99 ����� �����, �� �� ���� ��' 1 �����, �����: "... ����� �� ����� ������ ���� �� ������ ����� ����� ���� �� ����� ��� ��-��� ������", ����� ���� ����� ������ - ����� ����� ����� ������. ����� ���� ����� ���� ��� �� ��� ���� ������ ��������.
(����� ���������� ���� �� ���� ����� ������ ����� ����� , ���� ��������).
������ ������� ����� ������ ��' 9 ���� 1.3.99:

1. ����� ���� ����������
�� ����� ������ �� ���� ���������� �� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ��' 6.

2. ����� �������
���� ���� �� ������ ����� ���� ������ ������ ������ ������ ������� ������ �������� �����, �����, ������, ������� ������ ������.
��� ������
����� ������
חסר רכיב