קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 11 שנת 1999

22/03/1999
�� �����
���� ����� ��' 11, ����: ��� �����, ���� ��� 22.3.99, ���� 20:30, ������� ����
���� ������ ������ ������� ������ ���� ����� ��� (���� �� ���� ����� �����)

��� ����

�. ����������

1. ��� - ������ �����
��� ������ ����� ���� ���� �� ��� ���� 1999, �� ��� �25%-. �� ��� ����� �����, ������ ������ ����� �"� ����� ���� ����!
����� ��� ��� ����� ������ ���� ���� �����.
���� ��� ����� ������ ����� ����.

2. ����
������ ����� �������: ��� ����, ��� ���� ������ ����� ������ ���� ��� 22/3/99 ��� ����� 10:00-19:00 ������� ����.

�. �����

1. ��� ����� ����� - ����� 1998
���� ������ ������ ��� ����� ����� ���� 1998.
���� ����� ����� �����. ����� ���������� ���� �� ������ ���� ����� ���� �� ���� ����� �������� �����.
������ ������� ����� ����� ��' 10 ���� 15.3.99:

1. �' �������
���� ������ ��: ���� ����, ����� ����, ������� ���� ��' �������.

2. ������ ������� - ���"� ������ ��������
����� ������ ������� ��� ������ �"� �' �������.
��� ������
����� ������
חסר רכיב