קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 12 שנת 1999

29/03/1999
�� �����
���� ����� ��' 11, ����: ������ ������, ���� ��� 29.3.99, ���� 21:15, ������� ����
��� ����:

�. ������

1. ������ ��� 99 - ��� �����
������� ������� ����� ����� �70- ����� ���� �������. �� �� ������� ��� ������� ����� ���� �����, �������� ���� ������� ������ ���� ����� ���� ������� ���� ��� �����. ����� ������� ���� ������� ������ �"� ������� �������� ���� �������, ��� ������ �����. ��� �� ����� �������� ������ ����� ����� ���� ����� ������, ����� ����� ��� ��� ��� �������.

�. �����

1. ���� �������� - ���� ����� ����� ���� �"� ��� �����
��� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ������ ����� �"� ��� ���� ���� ������ ����� ����� ������. ����� �����.
����� ���������� ���� �� ���� ����� ���� �� ����� ����� ��������.

2. ����� ������ ����� ��� ‏1999
����� ������� ����� ������ ���� ������ �� ����� ������� ���� 1999 (�� �����).
������ ���� �����

������ ������� ����� ����� ��' 11 ���� 22.3.99:
1. �� ������ �� ������ ����� ����� ��' 11.

������ ������� ����� ���� ����� ��' 8 �-10 ���� 22.3.99:
1. ��� ���� - ���� ��������
��� ���� ������ ��������.

2. ��� ���� - ���� ��������
��� ���� ����� ��������.

3. ���� ����
�� ������ ����� ����� �����.
��� ������
����� ������
חסר רכיב