קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 13 שנת 1999

05/04/1999
�� �����
���� ����� ��' 13, ����: ���� ����, ���� ��� 5.4.99, ���� 21:15, ������� ����
��� ����
�. ����������

1. ���� ��������
����� ������ �� ������� �����.

�. ������

1. ����� ��� ����� ����� - ����� ����
����� ������� �� ����� ����� ������ ���� ������ �� ������ �� ����� ���� ����� �����. (�� ���� ������ ����� ����� �� ���� ����� �����).

�. �����

1. ����� ������ ����� ��� ‏1999
����� ������� ����� ������ ���� ������ �� ����� ������� ���� 1999. �� �����.
������ ������� ����� ����� ��' 12 ���� 29.3.99:
1. ������ ‏1999
����� ���� �������� ���� ������� ���� ��� ����� ����.
��� ������
����� ������
חסר רכיב