קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 14 שנת 1999

15/04/1999
�� �����
���� ����� ��' 14, ����: ���� �����, ���� ����� 15.4.99, ���� 21:15, �������
��� ����

�. ����������

1. ������ ������ ������
����� ������, ������ ������. ��� �� ������ ���� 2,630 �����. ����� �������.

2. ����� �������� �����
����� ����� ����� �������, ����, ����� ���� ���' ������� ������� ����� ������� ���. �� ���� �������...!!!

3. ���� ��������
����� ���������� �� ����� ����� ��������� ���� ���.

�. �����

1. ����� ���� 1998
������ ������� ����� ����� �� ����� ���� ���� 1998. (�� ����� ������ ���� ���� ��������).
������ ������� ����� ����� ��' 13 ���� 5.4.99:

1. ����� ������ ����� ��� ‏1999
����� ����� ������� ������ ��� ���� 1999.

2. ����� ���� ������ ��� ����� �����
����� ���� ����� ������� ������� �� ����� ���� ����� ��� ����� �����.
��� ������
����� ������
חסר רכיב