קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 13 שנת 1999

07/12/2006
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 13 מיום 28/4/99

1. אישור פרוטוקול מישיבה מס' 11 מיום 24.3.99 וישיבה מס' 12 מיום 14.4.99 - אושר ללא הערות.

2. קבלה לחברות: עמוס בוכמן, רון גפני, יניר פלג

עמוס בוכמן לא רוצה להתקבל לחברות כרגע.

רון גפני לא רוצה להתקבל לחברות כרגע.

יניר פלג לא רוצה להתקבל לחברות כרגע.

סיכום:

א. הבנים יוזמנו לשיחת מזכירות מתוך כוונה לשמוע ולהשמיע ולשוחח על הנושא. הכוונה שעד 1.9.99 יקבלו החלטה לגבי עתידם.

ב. יוקם צוות מתוך המזכירות שיכין את נושא קליטת הבנים לדיון במזכירות. הצוות: אורה קוגלר, ערד סלוצקי, רחל הדר. יוגש נייר עבודה עד ראשית יוני 1999.

3. חשבונות בנק לחברי הקיבוץ - נייר מצורף. סוכם עקרונית בחיוב.
אסף ציקמן ואופיר סיטרין יכינו דף מפורט לפני הבאת הנושא לאישור שיחת הקיבוץ.

4. משתלמים
רינה קלינה - ביטוח
אמנון סירוטה - תואר ראשון מינהל עסקים - רופין
איתן יערי - תואר שני מינהל עסקים

בישיבת המזכירות הבאה יתקיים דיון בנושא כולל הסבר אופן מילוי דפי ההצבעה.
משתתפים: חיים מדבייר, אורה קוגלר, נורית אחרק, אוריאל אבני, מירב סלוצקי, אסתי ברקן, רחל הדר, ערד סלוצקי, שמעון אלימלך, אופיר סיטרין, אסף ציקמן (חלקי ביותר).
חסרים: עודד בלבן, יוסף כץ, שולה ברק, דני קלינה, אפרים הר-נוי.
רשם פרוטוקול: חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב