קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 14 שנת 1999

07/12/2006
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבה מס' 14 מיום 5.5.99


1. השתלמויות - עם הנהלת מש"א: לואיס שילון, יוסף סיטרין, אסנת נגרי. דיון על הפניות להשתלמות והסבר על אופן מילוי הטפסים להמלצה על רשימת המשתלמים.

2. אישור פרוטוקול מישיבה מס' 13 מיום 28.4.99 - אושר.

3. הלל רבין - פניה שנת חופש. אושר ללא התנגדות - תובא המלצה חיובית לשיחת הקיבוץ.

4. תקציב רכב לבעלי רכב מקרב עובדי החוץ - עם חנה שושן. סוכם להוריד את תקציב הרכב לבעלי רכב מקרב עובדי החוץ. באחריות חנן רוגלין וחנה שושן.

5. הנהלה כלכלית - יו"ר כתפקיד ועמוס ספיר כיו"ר. סיכום שנה ראשונה.
הודגשה ע"י הדוברים החשיבות להמשיך במבנה ההנהלה כמבנה תורם לקידום המטרות הכלכליות, חשיבה אסטרטגית והתווית כיוון.
סיכום: המזכירות ממליצה לשיחת הקיבוץ להמשיך עם תפקיד יו"ר חיצוני להנהלה הכלכלית.

משתתפים: חיים מדבייר, אורה קוגלר, אסף ציקמן, מירב סלוצקי, אסתי ברקן, רחל הדר, אופיר סיטרין, שולה ברק, דני קלינה, חנן רולגין.
חסרים: אפרים הר-נוי, עודד בלבן, שמעון אלימלך, נורית אחרק, יוסף כץ, ערד סלוצקי.
רשם פרוטוקול: חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב