קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 15 שנת 1999

27/11/2006
דף לשיחה
שיחת קיבוץ מס' 15, מנחה: רוני בוכמן, ביום שני 10.5.99, בשעה 21:00, במועדון לחבר
סדר היום:

א. אינפורמציה

1. ורדית גרוסמן - הודעת עזיבה
עם תום שנת החופשה שניתנה לורדית, מודיעה ורדית על עזיבתה את הקיבוץ מתאריך 30.4.99.

2. ניהול המפעל
בהמשך לבחירתו של אמנון יערי לניהול געש מפעלי תאורה, החל מתאריך 1.5.99 אמנון יערי התחיל בתפקידו כמנהל המפעל.

3. בחירות 99
שיחה עם אבשלום (אבו) וילן - מזכיר הקבה"א, לקראת הבחירות.

ב. לדיון

1. תקנון הקיבוץ - הצעה לשינוי (חוברת מפורטת חולקה לחברים בתאי הדואר)
המזכירות מביאה לדיון בקריאה ראשונה את ההצעה לשינויים בתקנון הקיבוץ כפי שנוסחו ע"י המחלקה המשפטית של הקיבוץ הארצי.

* החברים מתבקשים להביא את החוברת לדיון בשיחת הקיבוץ.

2. סגירת מרפסות בשיכוני הותיקים (נוסח מצורף)
הנהלת השירותים מביאה לאישור השיחה הצעה לסגירת המרפסת בדירות החברים בשיכוני הותיקים.

3. הפרטת תקציב ההיגיינה (נוסח מצורף)
הנהלת השירותים מביאה לאישור השיחה הצעה להפרטת תקציב ההיגיינה.
הערה: שיחת הקיבוץ מהשבוע שעבר לא התקיימה עקב מיעוט המשתתפים.
החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 14 מיום 12.4.99:

1. סיכום משק 1998
אושר סיכום המשק לשנת 1998.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב