קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 16 שנת 1999

27/11/2006
דף לשיחה
שיחת קיבוץ מס' 16, מנחה: ורד דרורי, ביום שני 24.5.99, בשעה 21:15, במועדון לחבר
סדר היום:

א. אינפורמציה

1. בחירות 99
סיכום פעילותנו להצלחת הבחירות.

2. קלפי
ההצבעה בקלפי בנושא: בחירת מזכיר תתקיים ביום שלישי 25.5.99 בין השעות 10:00-19:00 במועדון לחבר.

3. הדיון בנושאים: תקנון הקיבוץ - שינויים וההפרטות, יתקיים באחת השיחות הקרובות.

ב. לאישור

1. מזכיר קיבוץ
א. הנהלת מש"א מביאה לאישור השיחה את בחירתו של שלמה ניימן למזכיר החל מספטמבר 99.
ב. ריינולד ליבשיץ מציע להאריך את הקדנציה של חנן רוגלין בשנה נוספת.

2. קרקע ליטוינסקי
ההנהלה הכלכלית וועדת כספים מביאות לאישור שיחת הקיבוץ את ההסכם שנחתם עם התנועה לגבי קרקע ליטוינסקי (נוסח מפורט ניתן לקבל במזכירות).

ג. לדיון

1. יו"ר ההנהלה הכלכלית (פירוט בעמוד הבא)
סיכום שנת הניסיון והמלצות להמשך:
המזכירות ממליצה לשיחת הקיבוץ להמשיך עם תפקיד יו"ר להנהלה הכלכלית.
תוספת לדף לשיחה
שיחת קיבוץ מס' 16
ביום שני 24.5.99

תוספת לדף לשיחה

ג. לדיון

1. יו"ר ההנהלה הכלכלית - הצעה פרטית של עזרא רבין:
עזרא רבין מבקש שבמסגרת הדיון על תפקיד יו"ר ההנהלה הכלכלית יוחלט האם היו"ר הנוכחי ממשיך בתפקידו.
החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 15 מיום 10.5.99:
לא התקבלו כל החלטות בשיחת קיבוץ מס' 15 מיום 10.5.99
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב