קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 17 שנת 1999

27/11/2006
דף לשיחה
שיחת קיבוץ מס' 17, מנחה: פיצ'י לייבוביץ', ביום שני 31.5.99, בשעה 21:15, במועדון
סדר היום:

א. אינפורמציה

על מועד ההצבעה בקלפי בנושא שינויים בתקנון הקיבוץ תבוא הודעה.

ב. לדיון

1. תקנון הקיבוץ - שינויים
המזכירות מביאה לדיון ולאישור הקיבוץ את ההמלצות לשינויים בתקנון הקיבוץ. ההצבעה בקלפי ודרוש רוב של שלושה רבעים מכלל המצביעים ובתנאי שמספרם לא יפחת משני שליש מכלל חברי הקיבוץ.

2. השתלמויות - רשימת המשתלמים לשנת הלימודים הבאה 1999-2000
(רשימה מצורפת בעמוד הבא)
המזכירות והנהלת מש"א מביאות לדיון ולאישור את רשימת המשתלמים לשנת הלימודים הבאה - ההצבעה בשיחה.

3. הפרטת תקציב ההיגיינה (על פי נוסח מפורט משיחת קיבוץ מס' 15 מיום 10.5.99)
הנהלת שירותים מביאה לדיון ואישור השיחה הצעה להפרטת תקציב ההיגיינה. ההצבעה בשיחה.
הצעה פרטית בנושא הפרטת ההיגיינה

שיחת קיבוץ מס' 17
ביום שני 31.5.99

הצעה פרטית בנושא הפרטת ההיגיינה

נוסח ההצעה:
1. קיבוץ געש מחליט עקרונית על הפרטת היגיינה ב-1/1/2000.
2. במהלך 3 החודשים הקרובים תיעשה בדיקה של הצרכים והשימושים בקהלים השונים.
3. לאור הממצאים תגובש הצעה לאופן חלוקת התקציב ותובא לאישור שיחת הקיבוץ בנובמבר 99.

מירב סלוצקי - סילביה ליברמן
החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 16 מיום 23.5.99:

1. יו"ר ההנהלה הכלכלית
התקבלה הצעה לסדר להעביר את ההכרעה בנושא במסגרת דיון בהצעה לשינוי מבני.

2. מזכיר קיבוץ
שלמה ניימן נבחר למזכיר הקיבוץ החל מ-9/99.

3. קרקע ליטוינסקי
אושר ההסכם שנחתם עם התנועה לגבי המחלוקת על קרקע ליטוינסקי.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב