קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 19 שנת 1999

07/12/2006
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבה מס' 19 מיום 9.6.99

1. אישור פרוטוקול מישיבה מס' 18 מיום 2.6.99 - אושר ללא הערות.

2. הצעה למבנה אירגוני חדש למוסדות הקיבוץ - עם צוות ההתחדשות
מבין ההערות שנרשמו:
* יש צורך להתאים את המבנה המוצע בתחום הכלכלי, למבנה עם יו"ר.
* נראה מיותר לחזור למינוי מרכזי ענפים ותחומים לשיחת הקיבוץ.
* יש צורך להעביר את ההצעה המתוקנת לבחינה משפטית, לבחון שאינה עומדת בסתירה לתקנון הקיבוץ.
* בנושאים לשיחת הקיבוץ יש להכניס: דנה ומחליטה בנושאים עקרוניים וערכיים.
* החלטות המזכירות יפורסמו תוך שלושה ימים מיום החלטתן ויקבלו תוקף תוך 10 ימים מיום פירסומן.
* בנוסף להערות אלה הועברו לצוות הערות ע"י אוריאל אבני, אסף ציקמן וזמי בן חורין.
* במקביל לתהליך קבלת ההחלטות בשינוי המבני יש צורך לפעול במישור המשפטי להפרדה בין המשק לקהילה.

3. נגרו רובינשטיין
נמסר דיווח על התקדמות הטיפול בפרשה לקראת דיון בנושא בישיבה הבאה.

4. פניית המפעל בנוגע להלל רבין מישיבה מס' 10
אמנון יערי מסר שהמפעל חזר בו מפנייתו בנושא.
משתתפים: אורה קוגלר, נורית אחרק, אוריאל אבני, אסף ציקמן, מירב סלוצקי, אופיר סיטרין, יוסף כץ, אסתי ברקן, שולה ברק, דני קלינה, שמעון אלימלך, ערד סלוצקי, רחל הדר, חנן רוגלין.
חסרים: אפרים הר-נוי, חיים מדבייר.
רשם פרוטוקול: חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב