קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 18 שנת 1999

27/11/2006
דף לשיחה
שיחת קיבוץ מס' 18, מנחה: חוה ציקמן, ביום שני 14.6.99, בשעה 21:15, במועדון לחבר
סדר היום:

א. אינפורמציה

1. רכז משק
הדיון בענין בחירת רכז המשק יתקיים בשיחת הקיבוץ הבאה.

2. בית ספר גלים - יום ארוך
תימסר אינפורמציה על שנת הלימודים הבאה במתכונת החדשה של יום לימודים ארוך. במסגרת האינפורמציה ניתן יהיה לשאול שאלות ולהתייחס לנושא.

3. עמוס ספיר - התפטרות
עמוס ספיר הודיע על התפטרותו מתפקידו כיו"ר ההנהלה הכלכלית.

4. שאילתא - יוסף סיטרין - בנושא האישי
בהמשך לדיון ולהחלטה בשיחת קיבוץ מס' 10 מיום 15.3.99 שואל יוסף: עבר זמן רב. מה הטיפול שנעשה עד כה, מה מצב העניינים עכשיו ומה התכניות להמשך?

5. בניה - שכונה חדשה
יימסר דו"ח ע"י ערד סלוצקי על בניית השכונה החדשה והעיכובים במסירת ארבע הדירות הראשונות.

ב. לאישור

1. תקנון לחישוב הוותק (נוסח מצורף)
המזכירות מביאה לאישרור את התקנון לחישוב הוותק המרכז את מכלול ההחלטות הקיימות בנושא עם מספר עדכונים.
החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 17 מיום 31.5.99:

1. רשימת המשתלמים
אושרה רשימת המשתלמים לשנת הלימודים 1999-2000.

2. הפרטת תקציב ההיגיינה
אושרה עקרונית הפרטת תקציב ההיגיינה. הצעה מפורטת תוגש לקראת תקציב 2000.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב