קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 20 שנת 1999

07/12/2006
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבה מס' 20 מיום 16.6.99

1. אושר פרוטוקול מישיבה מס' 19 מיום 9.6.99 - ללא הערות.

2. איחוד בתי הספר גלים וויצמן - עם הנהלת החינוך ויריב יערי מנהל בי"ס גלים

המטרה: מתן חינוך ברמה הגבוהה ביותר שאנחנו יכולים לתת לילדינו.

הנושאים שעלו בדיון:
אופי התהליך, הגדלת תקציבים במסגרת המועצה, טובת הילדים, מספר הילדים בכיתה, בינוי, אופי בית הספר, מה טוב לילדים?, מה טוב להורים?, מה טוב לגעש?, מהי הפרוגרמה החינוכית של ביה"ס המשותף, יכולת ההשפעה שלנו.

סיכום: המהלך המוצע ע"י המועצה האיזורית אינו בשל עדיין ואנחנו קוראים, בשלב זה, לשותפים בבי"ס גלים להתמקד בתהליכי פיתוח וקידום בי"ס גלים.

3. נגרו רובינשטיין - יחד עם פיצ'י לייבוביץ'
נמסר דו"ח לגבי מצב הדברים נכון לעכשיו:
א. נגרו התחיל להחזיר את הכסף.
ב. נגרו חתם במהלך הישיבה על תצהיר לגבי העובדות הידועות.
ג. נגרו סירב להיבדק במכונת אמת או בדיקה גרפולוגית.
ד. נגרו סירב לתת יפוי כח לבדיקת חשבונות הבנק.
ה. נגרו מסר שאין באפשרותו להחזיר יותר מ62,000- ש' על-פי לו"ז שהוצג.

נושאים שיש לסכם בישיבה הבאה:
א. החזרת כל הכסף - כן/לא, ובאיזה לו"ז .
ב. הכרה בתצהיר שכתב נגרו כסיכום העובדות עד כה - כן/לא.
ג. המשך תהליך בדיקת העובדות.

4. שינוי גבול ועד מקומי געש
אושר לפעול על מנת להרחיב את גבול הועד המקומי געש לאדמת ליטוינסקי.
משתתפים: רחל הדר, חיים מדבייר, נורית אחרק, יוסף כץ, מירב סלוצקי, אסף ציקמן, שמעון אלימלך, אוריאל אבני, אורה קוגלר, חנן רוגלין.
חסרים: דני קלינה, אסתי ברקן, אופיר סיטרין, ערד סלוצקי.
רשם פרוטוקול: חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב