קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 19 שנת 1999

27/11/2006
דף לשיחה
שיחת קיבוץ מס' 19, מנחה: חיים יוגב, ביום שני 21.6.99, בשעה 21:15, במועדון לחבר
סדר היום:

א. אינפורמציה

1. קלפי
השבוע נלך לקלפי ביום שלישי 22.6.99 בין השעות 10:00-19:00 להצבעות בנושאים: שינוים בתקנון הקיבוץ, בחירת רכז המשק. להצבעה בנושא שינויים בתקנון הקיבוץ דרוש רוב מיוחס על פי התקנון ועל-כן אנו קוראים לכל חברים לבוא ולהשתתף בהצבעה.

2. שאילתא - יוסף סיטרין
תשובה לשאילתא של יוסף סיטרין בנושא האישי תינתן בשיחה הבאה.

3. ליאת ברקן - הודעה על הפסקת מועמדות
ליאת ברקן הודיעה על הפסקת מועמדותה לחברות בקיבוץ ויציאתה בראשית יולי 99.

4. תחנת הדלק "אלון"
תחנת הדלק בסמוך ל"קוסמוס" מופעלת ע"י חברת "אלון" - אין שינוי בנוהלי השימוש בתחנה לרכבים של קיבוץ געש.

ב. לאישור

1. רכז משק
לבחירת רכז המשק שיחל בתפקידו ב1.1.2000- מובאות ההצעות הבאות:

א. הנהלת מש"א חלוקה בדעותיה וממליצה על אסף ציקמן או יואב דרורי לתפקיד.

ב. רוני בוכמן וחגי אבני ממליצים על חגי אבני לתפקיד.

ג. איתן יערי מציע למצוא רכז משק חיצוני.

נוהל ההצבעה:
א. 1. בשלב הראשון תתקיים הצבעה עקרונית, בשיחה עצמה, על הצעתו של איתן יערי. במידה וההצעה לא מתקבלת תתקיים ההצבעה בין שלושת המועמדים בקלפי לפי הפירוט למטה.

א. 2. במידה והצעתו העקרונית של איתן יערי מתקבלת, יחזור הנושא להנהלת מש"א שתדון בהגדרת התפקיד לרכז משק חיצוני ותביא לשיחה שם ספציפי של מועמד שיובא לבחירת קלפי ביחד עם המועמדים חברי הקיבוץ.

ב. ההצבעה תתקיים בקלפי ביום שלישי 22.6.99 בין השעות 10:00-19:00. להצבעה תובאנה שלוש ההצעות ולכל חבר זכות להצביע עבור אחת מההצעות בלבד. במידה ובהצבעה לא זכתה אף אחת מההצעות ברוב של 50%+1 מקולות המצביעים, ייערך סיבוב הצבעה שני בין שתי ההצעות שקיבלו את מירב הקולות.

תזכורת: חבר שאינו יכול להגיע להצבעה, יכול להביא יפוי כח בכתב מבן זוגו. יחידים רשאים לייפות כוחו של אחד מחברי המזכירות (ועדת קלפי).
החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 18 מיום 14.6.99:

1. לא התקבלו כל החלטות בשיחת קיבוץ מס' 18 מיום 14.6.99
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב