קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 21 שנת 1999

07/12/2006
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבה מס' 21 מיום 23.6.99

1. אושר פרוטוקול מישיבה מס' 20 מיום 16.6.99 - ללא הערות.

2. יצחק רובינשטיין (נגרו)
סוכם:
א. יצחק רובינשטיין יחזיר את כל הכסף שקיבל והיה מיועד לגעש.
ב. יצחק רובינשטיין יחזיר את הסכום של 95,805 ש' בתוספת הצמדה וריבית של.......... עד ליום 31.12.99
ג. כשיתבררו העובדות לגבי התשלומים מחברת פמה בשנים 1988-89 ו1992- בסכום של 24,330 ש' הנושא יובא להחלטה.
ד. המזכירות אינה מקבלת את פנייתו של יצחק רובינשטיין לוותר על החזרת הכסף מחברת מגמ בשנת 1993 בסך של 11,669 ש', שבועות ספורים לפני יציאתו לחופשה חברתית.
ה. המספרים הנ"ל אינם כוללים את הסכום שהועבר למס הכנסה שלגביו ישנו טיפול מיוחד וכשהנושא יתברר הוא יובא להחלטה במידה והכסף לא יוחזר.
ו. המספרים המצויינים לעיל הם מספרים נטו, לא מוצמדים וללא ריבית.

3. יזי מדבייר - הסדר לגבי חברתו
יזי מדבייר פונה להביא את נגה קריצמן מקיבוץ בארי לתקופה של שנה במעמד מיוחד (הסדר בין קיבוצים) כשלאחריה יהיה יזי באותו מעמד בקיבוץ בארי לתקופה של שנה. אושר.

4. רון גפני - קבלה לחברות
בהמשך לשיחה קודמת עם רון בנושא קבלה לחברות, הודיע רון שהחליט להתקבל לחברות. המזכירות מקבלת בברכה את החלטתו ותמליץ לשיחה על קבלתו לחברות.

5. תקנון לחישוב הוותק
הובאו העידכונים לקראת החזרת הנושא לשיחת קיבוץ.

6. עבודה בתמורה
נמסר דו"ח ע"י אורה קוגלר על נושא העבודה בתמורה.
יש להתייחס לשני נושאים שעלו:
א. מחיר שעת העבודה, כיום כ-18 שקלים.
ב. תגמולים לרכזי ענפים ובעלי תפקידים.

7. מבנה אירגוני
הובאה לעיון ההצעה לשינויים במבנה האירגוני לקראת הבאת הנשוא לדיון בקריאה ראשונה בשיחת הקיבוץ.
משתתפים: ערד סלוצקי, רחל הדר, שמעון אלימלך, חיים מדבייר, אורה קוגלר, נורית אחרק, מירב סלוצקי, שולה ברק, יוסף כץ, אסתי ברקן, אוריאל אבני, חנן רוגלין.
חסרים: אסף ציקמן, אופיר סיטרין, דני קלינה (חו"ל).
רשם פרוטוקול: חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב