קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 20 שנת 1999

27/11/2006
דף לשיחה
שיחת קיבוץ מס' 20, מנחה: ורד דרורי, ביום שני 28.6.99, בשעה 21:15, במועדון לחבר
סדר היום

א. אינפורמציה

1. קלפי
על מועד ההצבעה בקלפי בנושא קבלתו לחברות של רון גפני תבוא הודעה.

2. שאילתא - יוסף סיטרין
תינתן תשובה לשאילתא של יוסף סיטרין משיחת קיבוץ מס' 18.

ב. לאישור

1. קבלה לחברות - רון גפני
המזכירות ממליצה ומביאה לאישור שיחת הקיבוץ את קבלתו לחברות של רון גפני.

2. תקנון לחישוב הוותק - (נוסח מעודכן מצורף בעמוד הבא)
המזכירות מביאה לאשרור את תקנון הוותק. השינויים והעדכונים בגוף התקנון (בסעיף ד' יש להחליט בין שתי החלופות).

ג. לדיון

1. מבנה אירגוני
צוות השינוי מביא לדיון בקריאה ראשונה את ההצעה למבנה אירגוני של המוסדות המרכזיים ובעלי התפקידים (ע"פ נוסח מעודכן שנמסר לחברים).
החלטות שהתקבלו בקלפי משיחות קיבוץ מס' 17 מיום 31.5.99 ומס' 19 מיום 21.6.99:

1. תקנון הקיבוץ
התקבלה ההצעה לשינויים בתקנון הקיבוץ ע"פ הצעת המח' המשפטית של הקבה"א - נוסח מעודכן מיום 31.8.88.

2. בחירת רכז המשק
יואב דרורי נבחר לתפקיד רכז המשק החל מתאריך 1.1.2000
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב