קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 22 שנת 1999

07/12/2006
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבה מס' 22 מיום 30.6.99


1. אישור פרוטוקול מישיבה מס' 21 מיום 23.6.99 - אושר.

2. יצחק רובינשטיין (נגרו) - סיכום
א. יצחק רובינשטיין יחזיר את כל הכסף בסך
ב. הצוות העוסק בנושא יביא הצעה על אופן החזרת הכסף ולו"ז.
ג. יצחק רובינשטיין ייתן יפוי כח לבדיקת חשבון הבנק שלו.
ד. במידה ונושאים אלה יסוכמו, תראה המזכירות את הנשוא כמסוכם.

דעת מיעוט במזכירות:
להחזיר את הנושא לשיחת הקיבוץ תוך אמירה שנגרו אינו משתף פעולה באופן מלא בנושא בירור העובדות וקיום החלטת שיחה שעליו לשתף פעולה באופן מלא על כל המשתמע מכך.

3. ביטוח בריאות לנוסעים לחו"ל / עם אברהם ציקמן
עקב ריבויי האפשרויות לביטוח נסיעות לחו"ל והיקף הכיסוי של הפוליסות השונות, סוכם:
על מנת למקסם את הכיסוי הביטוחי של חברי געש בצד הבריאותי וביטוח צד ג', על החבר הנוסע לחו"ל חלה החובה להיות מבוטח באמצעות פוליסת/ות הביטוח המונפקות דרך הקיבוץ.
משתתפים: אורה קוגלר, ערד סלוצקי, רחל הדר, חיים מדבייר, נורית אחרק, יוסף כץ, מירב סלוצקי, שמעון אלימלך, אסתי ברקן, אוריאל אבני, אסף ציקמן, חנן רוגלין.
חסרים: דני קלינה, אופיר סיטרין.
רשם פרוטוקול: חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב