קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 23 שנת 1999

07/12/2006
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבה מס' 23 מיום 7.7.99

1. אישור פרוטוקול מישיבה מס' 22 מיום 30.6.99 - אושר עם תיקונים לגבי הסיכום עם נגרו.

2. חוגים לילדים ועבודה בתמורה לחברת הנעורים - עם סיליה קסטין

א. חוגים לילדים

סוכם:
1. חוגים החל מכיתה ג'.
2. הנהלת החינוך תסכם לגבי הסוגיות הבאות: הפרטה מלאה או חלקית, אחריות ההורים.

ב. עבודה בתמורה לבני הנעורים
סוכם: ככל יש לעודד את הנושא. מחיר שעת עבודה יהיה כמו לחברים, כולל ביביסיטר.

3. יצחק (נגרו) רובינשטיין - אושר הסיכום עם התיקונים, לפי הנוסח הבא:
א. יצחק (נגרו) רובינשטיין יחזיר את כל הכסף, בסך של 95,805 ש' (הסכום הוא נומינלי ואינו וללא ריבית).
ב. עד סוף שנת 1999 יוחזר סכום של 62,000 ש'. 12,000 ש' מתוכם כבר הוחזר ב6/99-.
ג. הצוות העוסק בנושא יביא הצעה על אופו החזרת יתרת הכסף ולו"ז.
ד. נגרו ייתן יפוי כח לבדיקת חשבון הבנק שלו.
ה. מתוך רצון להתקדם ולסיים את הפרשה, המזכירות נאלצת להסתפק בתצהיר שחתם נגרו לגבי העובדות, כמוצא מהמבוי הסתום שנקלעה אליו, אשר נבע מסירובו של נגרו לבירור העובדות באמצעים אחרים.
ו. במידה ונושאים אלו יוסכמו, תראה המזכירות את הנושא כמסוכם.

דעת מיעוט במזכירות:
א. להחזיר את הנושא לשיחת הקיבוץ תוך אמירה שנגרו אינו משתף פעולה, באופן מלא, בנושא בירור העובדות, על כל המשתמע מכך.
ב. נגרו יחזיר את כל הכסף כמו בסיכום המזכירות.

4. דו"ח הנהלת שירותים - ע"י ערד סלוצקי
נמסר דו"ח על פי נייר מצורף.
משתתפים: אסתי ברקן, מירב סוצלקי, שולה ברק, יוסף כץ, ערד סלוצקי, חנן רוגלין, אורה קוגלר, רחל הדר, דני קלינה, אסף ציקמן (חלקי), אוריאל אבני (חלקי).
חסרים: חיים מדבייר, אופיר סיטרין.
רשם פרוטוקול: חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב