קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 23 שנת 1999

27/11/2006
דף לשיחה
שיחת קיבוץ מס' 23, מנחה: רוני בוכמן , ביום שני 17.8.99, בשעה 21:15, במועדון לחבר
סדר היום

א. אינפורמציה

1. חמי געש
יימסר דו"ח מפורט על מצב הפרוייקט. הדו"ח יימסר לאחר הדיון בערעור על המבנה האירגוני (סעיף 3 לאישור) .

2. קלפי
השבוע נלך לקלפי ביום חמישי 19.8.99 להצבעות בנושאים הבאים: קבלה לחברות של רונית ושלמה בודניוק, ערעור בנושא השינוי האירגוני.

3. יניר פלג - הפסקת מועמדות
יניר פלג הודיע על הפסקת מועמדות ויציאתו את געש.

ב. לאישור

1. דו"ח ביקורת מס' 2 - ניהול הכספים - עם דוד טל מבקר הפנים
דו"ח ניהול הכספים מובא לאישור ע"י ו' הביקורת. את הדו"ח ניתן יהיה לקבל במזכירות החל מיום שני 16/8/99.

2. רונית ושלמה בודניוק - קבלה לחברות
המזכירות וו' קליטה ממליצות לשיחת הקיבוץ על קבלתם לחברות של רונית ושלמה. ההצבעה בקלפי ודורשת רוב מיוחס.

3. מבנה אירגוני - ערעור
צוות ההתחדשות מערער על החלטת שיחת הקיבוץ מס' 22 מיום 2.8.99 בנוגע לשינוי האירגוני (כזכור ההצעה זכתה לרוב אך לא קיבלה את הרוב המיוחס).
לצורך קבלת הערעור דרוש רוב מיוחס ויותר מאשר 49 קולות בעד.
החלטות שהתקבלו בשיחות קיבוץ מס' 20 מיום 28.6.99 ומס' 22 מיום 2.8.99:

1. הקמת שותפות ומפעל תאורה ברומניה
אושרה הצעת מועצת המנהלים של געש מפעלי תאורה וההנהלה הכלכלית להקמת שותפות ומפעל תאורה ברומניה.

2. רון גפני - קבלה לחברות
רון גפני התקבל לחברות.

3. מבנה אירגוני - הצעת צוות ההתחדשות
ההצעה לא התקבלה - לא זכתה לרוב המיוחס הנדרש.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב