קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 24 שנת 1999

27/11/2006
דף לשיחה
שיחת קיבוץ מס' 24, מנחה: פיצ'י לייבוביץ' , ביום שני 23.8.99, בשעה 21:15, במועדון לחבר
סדר היום:

א. אינפורמציה

1. קבלה לחברות - רון גפני, רונית ושלמה בודניוק
בתחילת השיחה נרים כוסית לחיים עם רון גפני, רונית ושלמה בודניוק עם קבלתם לחברות.

2. חמי געש
יימסר דו"ח מפורט על מצב הפרוייקט.

3. תרומות לנפגעי הרעש בטורקיה
דני וסרלאוף לקח על עצמו לרכז את התרומות המגיעות לנקודת האיסוף במגרש החניה הדרומי של קוסמוס. חברים הנכונים לסייע מתבקשים לפנות אל דני בהקדם.

4. קלפי
השבוע נלך לקלפי ביום שלישי 24.8.99 בין השעות 10:00-19:00 להצבעה בנושא הערעור על ההחלטה של המבנה האירגוני.

5. לינה משפחתית בדירות מעבר
המזכירות סיכמה שהקריטריונים למעבר לדירות שמתפנות בשיכוני המעבר יהיו לפי הפירוט הבא:
א. כאשר אין פתרון לכל המשפחות לפי הסטנדרטים של געש, אזי התור יקבע:
משפחות עם ילד אחד ושניים ללא פתרון ללינה המשפחתית, המעבר יתבצע לפי:
1. מספר ילדים
2. וותק
משפחות עם שני ילדים ומעלה עם פתרון ללינה משפחתית, המעבר יתבצע לפי:
1. וותק

כאשר באותו סבב העברות ינתן פתרון לכל המשפחות לפי הסטנדרטים של געש, אזי התור יהיה לפי הוותק.

6. שכונה חדשה
דו"ח על התקדמות הבניה ולו"ז לאיכלוס הדירות.

הערה: האינפורמציה בכל הסעיפים תימסר לאחר הדיון בערעור הנוגע למבנה האירגוני.

ב. לאישור

1. מבנה אירגוני - ערעור
צוות ההתחדשות מערער על החלטת שיחת קיבוץ מס' 22 מיום 2.8.99 בנוגע לשינוי במבנה האירגוני. כזכור ההצעה זכתה לרוב אך לא קיבלה את הרוב המיוחס.
לצורך קבלת הערעור דרוש רוב מיוחס ויותר מאשר 49 קולות בעד.

2. מגי רובינסקי - פניה להבאת האם לקיבוץ
מגי רובינסקי פונה להביא את אמה לקיבוץ החל מקיץ 2000. המזכירות ממליצה לשיחה לקבל את הפניה.

3. מבקר פנים - הפסקת עבודתו של דוד טל כמבקר הפנים
ו' ביקורת מביאה לאישור השיחה את הפסקת עבודתו של דוד טל כמבקר הפנים מתוך אי-שביעות רצון מרמת דוחות הביקורת. במידה והצעה זו תתקבל, תביא ו' ביקורת לאישור, בהקדם, שם חדש של מבקר פנים.
החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 23 מיום 18.8.99:

1. רונית ושלמה בודניוק - קבלה לחברות
רונית ושלמה בודניוק התקבלו לחברות. בהצלחה.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב