קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 26 שנת 1999

27/11/2006
דף לשיחה
שיחת קיבוץ מס' 26, מנחה: חוה ציקמן , ביום שני 6.9.99, בשעה 21:15, במועדון לחבר
סדר היום:

א. אינפורמציה

1. עבודה בתמורה - גיוסים לירדן
בעקבות ערעורו של איתן יערי על החלטת המזכירות בנושא הנ"ל, סיכמה המזכירות לחזור בה מהחלטתה בנושא הגיוסים לירדן. הגיוסים יוכלו להתבצע אך ורק בסופי שבוע ובחגים, במתכונת של עבודה בתמורה.

ב. לאישור

1. הנהלה כלכלית ויו"ר להנהלה הכלכלית
המזכירות וההנהלה הכלכלית מביאות לאישרור את ההחלטה שהתקבלה בשיחת קיבוץ מס' 7 מתאריך 9.3.98 בנושא ההנהלה הכלכלית ויו"ר להנהלה הכלכלית.
ההחלטה שהתקבלה בזמנו הגדירה תקופת נסיון של שנה שלאחריה תובא ההחלטה לאישרור.
(ההצעה המקורית מובאת מעבר לדף)

2. עבודת המרפאה - שיפור השירות (דף מפורט נמסר לחברים)
צוות המרפאה מביא לאישור הקיבוץ הצעה לשיפור השירות הניתן לאוכלוסיה בשעות שלאחר העבודה, בימי שיש-שבת ובחגים. שירות זה בא להחליף את השירות הניתן היום ע"י האחות התורנית.
המזכירות תומכת בהצעה וממליצה לשיחת הקיבוץ לאשרה לתקופת נסיון של חצי שנה. הכוונה להתחיל בשירות זה ב1.10.99 כשבמהלך חודש אוקטובר יפעל השירות החדש במקביל לשירות התורנות הקיים היום.
החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 25 מיום 30.8.99:

1. מבקר פנים
אושרה הצעת ו' ביקורת להפסקת עבודתו של דוד טל כמבקר הפנים.

2. סיכום חצי שנתי
נמסר דו"ח סיכום המשק החצי שנתי.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב