קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 28 שנת 1999

27/11/2006
דף לשיחה
שיחת קיבוץ מס' 28, מנחה: ורד דרורי , ביום שני 4.10.99, בשעה 21:15, במועדון לחבר
א. אינפורמציה

1. קלפי - השבוע נלך לקלפי בענין בחירת חברי המזכירות. הקלפי יתקיים ביום שלישי 5/10/99 בין השעות 10:00-19:00 במועדון לחבר.

2. ועדת ביקורת
ועדת ביקורת החליטה שמבקר הפנים החדש, אלחנן ורדי, יבדוק מחדש את נושא "ניהול הכספים של הקיבוץ".

3. מצב משק המים
אוריאל אבני ימסור אינפורמציה על מצב משק המים והרקע להחלטה שלא להשקות דשאים וגינות.

ב. לאישור

1. חברי מזכירות חדשים
אנו מביאים לאישור בחירת חברים חדשים למזכירות הקיבוץ. מתוך הרשימה יש לבחור ב5- חברים / חברות. הבחירה תתבצע בקלפי שיתקיים ביום שלישי 5/10/99 במועדון לחבר.
החברים הממשיכים במזכירות:
אסתי ברקן, מירב סלוצקי, רחל הדר, חיים מדבייר, אורה קוגלר (מש"א), ערד סלוצקי (רכז שירותים), אסף ציקמן (גזבר), אוריאל אבני (רכז משק), שלמה ניימן (מזכיר).

חברים המוצעים לבחירה:
הצעות פרטיות הצעת מש"א
- הצעת נחום מנדל יוסף גלפז חנה שושן
- מציע את עצמו רון גפני עזרא רבין
- הצעת נורית אחרק זמי בן חורין יפעת בורודצקי
- מציעה את עצמה לילך ברק חיים יוגב
- הצעת מירב סלוצקי שי ברק יצחק כנען
- הצעת תרצה פלברג וסילביה ליברמן נעמי גוגנהיים טיטו פלדמן
- הצעת נעמי גוגנהיים נעם פלברג

2. אישור דגם סביון מחודש
ועדת תכנון מביאה לאישור דגם סביון מחודש המיועד למשפחות הזכאיות לבית חדש. התכניות המפורטות תלויות על לוח המודעות. האישור בשיחה.

3. אישור דגם הוספה לשיכוני ותיקים + מעוז
ועדת תכנון מביאה לאישור אחד משני הדגמים כהוספת חדר לשיכוני הותיקים + מעוז.
א. הוספת החדר בחזית הבנין.
ב. הוספת חדר על המשטח מאחור.
התכניות המפורטות תלויות על לוח המודעות. האישור בשיחה.

4. תקנון חישוב דירוג הוותק בקיבוץ
אנו מביאים לאישור את התקנון לחישוב דירוג הוותק בקיבוץ געש.
הנושא הובא לדיון בשיחה לפני מספר חודשים וחוזר לאישור סופי לאחר תיקונים והערות שהתקבל. התקנון מצורף.
ההצבעה בשיחה.
החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 27 מיום 21/9/99:

1. יו"ר ההנהלה הכלכלית - אושר מינוי יו"ר להנהלה הכלכלית.

2. מגי רובינסקי - הבאת האם לקיבוץ - אושר.

3. הלל רבין - חופשה חברתית - אושרה חופשה חברתית לשנה, החל מ 1.10.99

4. מבקר פנים - אלחנן ורדי - אושר מינויו של אלחנן ורדי למבקר הפנים של הקיבוץ.
שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב