קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 10.01.2000 מספר 01 שנת 2000

10/01/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חוה ציקמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 10/01/2000 שיחה מס: 1 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. לדיון:

1. תוכנית המשק לשנת 2000 - מובאת לדיון ואישור תוכנית המשק לשנת 2000. במהלך השיחה ידווחו רכזי הענפים על תוכניות הענפים לשנה זו. (תוכנית ההשקעות תובא לדיון ואישור בשיחה הבאה). ההצבעה בשיחה וברוב רגיל. ניתן לקבל חוברות במזכירות.

2. תוכנית עבודה לשנת 2000 של ועדת ביקורת - מובאת לדיון ואישור תוכנית ו. ביקורת לשנת 2000. הנושאים שנבחרו לבדיקה:

א. פרויקט חמי געש.

ב. פרויקט הבניה החדשה.

ג. נושא נוסף קטן שיוחלט במהלך השנה (בעלות של כ- 5,000 ש"ח).

הנושאים לבדיקה יהיו לפי סדר הופעתם.
התקציב כולו יהיה עד 60,000 ש"ח.
ההצבעה בשיחה וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 35 מתאריך 28/12/99

1. רבקה מדבייר התקבלה לחברות.

2. התקבלה פנייתו של סלומי צרפתי לחופש.

3. התקבלה הצעת מנהלת החינוך בנושא חוגים לילדים.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב