קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 17.01.2000 מספר 02 שנת 2000

17/01/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 17/01/2000 שיחה מס: 2 שנה: 2000
תוכן השיחה

לדיון:

1. תוכנית עבודה לשנת 2000 של ועדת ביקורת
מובאת לדיון ואישור תוכנית ו. ביקורת לשנת 2000 .הנושאים שנבחרו לבדיקה:
א. פרויקט חמי געש
ב. פרויקט הבנייה החדשה.
ג. נושא נוסף קטן שיוחלט במהלך השנה (בעלות של כ- 5,000 ש"ח). הנושאים לבדיקה יהיו לפי סדר הופעתם.
התקציב כולו יהיה עד 60,000 ש"ח.
ההצבעה בשיחה וברוב רגיל.

2. תוכנית אחזקת אדם
מובאת לדיון ואישור תוכנית אחזקת אדם לשנת 2000 (חומר חולק לתאים בסוף השבוע).
ההצבעה בשיחה.

3 תקנון לידה
הנהלת מש"א מציעה לבצע שינוי בתקנון הלידה ולבטל את שעות הדרוג ליולדת.
ההצעה:
חזרה לעבודה של 6 שעות לאחר שלושה חודשי חופשת הלידה. בתוך 8 חודשים חוזרים לעבודה מלאה.
יולדות שירצו יוכלו להשתמש בימי יתרת החופשה שלהן ו/או של בעליהן להארכת חופשת הלידה. אין להאריך את חופשת הלידה מעבר ל- 5 חודשים.
על היולדת להודיע חודשיים מראש לענף הגיל הרך על התאריך בו תסיים את חופשת הלידה שלה.
הקיבוץ יבצע העברה תקציבית לענף הגיל הרך מדי הגיע הילוד לגיל 3 חודשים.
המזכירות מחייבת את ההצעה.
ההצבעה בשיחה.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 1 מתאריך 10/1/2000

1. אושרה תוכנית המשק לשנת 2000.


שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב