קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 24.01.2000 מספר 03 שנת 2000

24/01/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 24/01/2000 שיחה מס: 3 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות:

השבוע יתקים קלפי ביום שלישי 25/1/2000 בין השעות 10:00-19:00 על ענינים שידונו בשיחה.

ב. לאישור:

1 קבלה לחברות של דבי חסיד - ו. קליטה מביאה לקבלה לחברות את דבי חסיד. המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי ולקבלה דרוש רוב של 2/3 מקולות המצביעים.

2.גיא פילס למועמדות - גיא פילס מובא למועמדות לאחר חזרתו מחפשת צעירים. המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

3.קבלת אמא של סוזנה משלנקה - סוזנה משלנקה פונה לקיבוץ להביא את אמה לפי ההסדר של קבלת הורים. המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי ולקבלה דרוש רוב רגיל מהמצביעים.

ג. לדיון:

1.תוכנית השקעות לשנת 2000 - מובאת לדיון ואישור תוכנית השקעות לשנת 2000. הצבעה בשיחה. (חומר יחולק בשיחה והמעונינים יכולים לקבלו במזכירות).

2.חובת כספים של חברים, מועמדים, מוסדניקים - המזכירות מביא להחלטה בקיבוץ את הצעתה בנוגע לחובות הכספיים:

א.מוסדניקים אין אפשרות להיות בחוב. במידה ויש הוא יועבר בסוף כל חודש לתקציב ההורים.

ב.מועמדים - יוכלו לצבור חוב, במידת הצורך, של תקציב אחד. לא תתאפשר חריגה מעבר לכך.

ג.צעירים שיצאו לחופש או עזבו - אין אפשרות לצאת לחופש ולהשאיר חוב כספי לקיבוץ. לגבי אלה שעזבו או יצאו לחופש - באחריותם לבוא ולסגור עם המזכירות ולפתור את המצב. במידה וישאר חוב, הקיבוץ יפעל לקבל את הכספים המגיעים לו.

ד.חברים - יוכלו לצבור חוב, במידת הצורך, של שני תקציבים. לאחר מכן יוגבלו בהוצאת כסף סדירה ולא יתאפשר גידול בחריגה. (יבוטל כרטיס אשראי ותוגבל הוצאת כסף).

הערות נוספות:
ריבית - קיימת הצעה להכניס מרכיב של ריבית לתקציב האישי. הנושא יובא להחלטה כאשר יגובש.

חוב כספי - הוא סך כל הפעולות בתקציב האישי שיש לחבר (תקציב אישי, הלוואה, חסכון).

ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ד. הצעת הנהלת מש"א לקנוס חברים שנכנסו למינוס בימי חופש - הנהלת מש"א מציעה לקנוס חברים שסיימו את ימי החופש שלרשותם וממשיכים לקחת חופש. ההצעה היא שחבר שנכנס למינוס בימי חופש יקוזז מתקציבו 250 ש"ח ליום.
מש"א יעבירו את הנתונים פעם בחצי שנה למזכיר הקיבוץ והוא ינחה את הנה"ח לביצוע בפועל במידה ונדרש. נושא זה בא להשלים את "אמנת העבודה" בתחום ימי החופש
המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ה. הצעת הנהלת מש"א למחיקת מאגר ישן של שבתות/שעות נוספות - הנהלת מש"א מציעה לקיבוץ לבצע מחיקה של ימי השבתות/שעות נוספות שצברו החברים במשך השנים ועד סוף 1998. הקיבוץ ניצל כבר שעות אלה כמקורות המחיה של כלל פעילות הקהילה.
החל מ- 1/1/1999 מתנהל מעקב ממוחשב אחרי השעות הנוספות והדברים מתנהלים ע"פ אמנת העבודה החדשה.
המזכירות בעד ההצעה. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

הצעות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 2 מתאריך 17/1/2000

1. אושרה תוכנית ועדת ביקורת לשנת 2000

2. אושרה תוכנית אחזקת אדם לשנת 2000.

3. אושר תקנון לידה חדש.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב