קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 31.01.2000 מספר 04 שנת 2000

31/01/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 31/01/2000 שיחה מס: 4 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות:

1.נסיעה וחניה בתוך שבילי הקיבוץ - לאחרונה מתגברת התופעה של נסיעת כלי רכב בתחום שבילי הקיבוץ וחניה ליד בתי החברים. החברים מתבקשים להקפיד על החלטות הקיבוץ בענין ולנסוע רק בדרכים העוקפות את הקיבוץ ולהחנות אך ורק במקומות החניה המיועדים.

2.קלפי - יתקיים לאחר שיחת קיבוץ הבאה.

ב. אינפורמציה

1.עבודת חוץ לאריה ואסתי ברקן - אריה קיבל העלאה בדרגה במקום עבודתו "דגם מערכות" והוא אמור להקים ולנהל סניף של החברה בארצות הברית ולהיות אחראי על אזורי צפון ודרום אמריקה. אריה ואסתי מתכוונים לצאת בקיץ לארה"ב למשך 3 שנים.
הכוונה שאריה ואסתי יעבדו ויחשבו כעובדי חוץ שמשכורתם ודמי מחייתם ינוהלו דרך הקיבוץ. הדירה של המשפחה תהיה בזמן שהייתם בחו"ל לרשות ועדת דיור.
המזכירות שמעה בהרחבה על התוכנית והחליטה לחייב את הפנייה.

ג. לדיון:

1.הצעת מש"א לקנוס חברים שנכנסו למינוס בימי חופש - הנהלת מש"א מציעה לקנוס חברים שסיימו את ימי החופש שלרשותם וממשיכים לקחת חופש. ההצעה היא שחב שנכנס למינוס בימי חופש יקוזז מתקציבו 250 ש"ח ליום. מש"א יעבירו את הנתונים פעם בחצי שנה למזכיר הקיבוץ והוא ינחה את הנה"ח לביצוע בפועל במידה ונדרש. נושא זה בא להשלים את "אמנת העבודה בתחום ימי החופש.
המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2.הצעת הנהלת מש"א למחיקת מאגר ישן של שבתות/שעות נוספות - הנהלת מש"א מציעה לקיבוץ לבצע מחיקה של ימי השבתות/שעות נוספות שצברו החברים במשך השנים ועד סוף 1998. הקיבוץ ניצל כבר שעות אלה כמקורות המחיה של כלל פעילות הקהילה ולטובת כלל הקיבוץ.
החל מ- 1/1/1999 מתנהל מעקב ממוחשב אחרי השעות הנוספות והדברים מתנהלים ע"פ אמנת העבודה החדשה.
המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

3.ביה"ס היסודי
ביה"ס "גלים" במתכונתו הנוכחית מתפרק החל משנת הלימודים הבאה תשס"א והקיבוצים תל יצחק ושפיים החליטו לעבור לביה"ס "וייצמן" השוכן בבית יהושע. הצוות שהוקם לפני כחצי שנה לבדיקת הנושא לגבי הילדים שלנו ממליץ לקיבוץ להקים בגעש בית ספר יסודי על בסיס הקיבוצים געש-יקום וילדי חוץ נוספים, ולא להצטרף לביה"ס של המועצה בבית יהושע.
הכוונה לקיים בית ספר מהבוקר עד השעה 16:00 כאשר החברים העובדים במרכזונים משולבים בפעילות של כלל בית הספר ועל ידי כך העלות הכוללת לילד דומה בשני בתי הספר.
הצוות החינוכי של געש וכן של יקום תומך בהצעה. ההורים של געש קיבלו הסבר מקיף על ההצעה.
יקום עדיין לא החליטו האם הם בעד המהלך המוצע והחלטתם תהיה תוך כשבועיים.
המזכירות תומכת בהצעת הצוות להקים בית ספר יסודי ייחודי געש-יקום, מותנה בכך שיקום מחליטים להצטרף למהלך.

הקיבוץ צריך אם כן, להחליט בין שתי האפשרויות:

א. בית ספר יסודי געש-יקום בגעש(מותנה בהחלטת יקום).

ב. בית ספר יסודי "וייצמן" בבית יהושע.

ההצבעה בשיחה וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 3 מתאריך 24/1/2000

1. דבי חסיד התקבלה לחברות.

2. גיא פילס התקבל למועמדות.

3. אמא של סוזנה משלנקה התקבלה במעמד הורה בקיבוץ.

4. חובות כספיים
א. התקבלה ההחלטה שלמוסדניקים אין חוב כספי ובמידה ויש יועבר בסוף כל חודש להורים.
ב. התקבלה ההחלטה שמועמדים יכולים לצבור חוב של תקציב אחד ולא מעבר לכך.
ג. התקבלה ההחלטה שצעירים שיצאו לחופש או עזבו וחייבים כסף לקיבוץ, באחריותם לבוא ולהסדיר את הנושא עם המזכירות. במידה וישאר חוב - הקיבוץ ידאג לקבלו.
אין אפשרות לצאת לחופש/לעזוב ולהשאיר חוב כספי לקיבוץ.
ד. התקבלה ההחלטה שחברים יכולים לצבור חוב של שני תקציבים. לאחר מכן יוגבלו בהוצאת כסף ולא יתאפשר גידול בחריגה

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב