קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 14.02.2000 מספר 06 שנת 2000

14/02/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 14/2/2000 שיחה מס: 6 שנה: 2000
תוכן השיחה

א.לאישור

1. תוכנית השקעות באחזקת אדם לשנת ‏2000
הנהלת שרותים מביאה לאישור את תוכנית ההשקעות באחזקת אדם לשנת 2000 כפי שמופיעה בדף המצורף.
ההצבעה בשיחה.

ב.לדיון

1. מפעלי תאורה געש
מובאים לדיון סיכום שנת 1999 של מפעלי תאורה געש וכן תוכנית שנת 2000.
חומר יחולק בשיחה.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 5 מתאריך 7/2/2000

1. הוחלט לקבל את הצעת מש"א לקנוס חברים שנכנסו למינוס בימי חופש.

2. הוחלט לא לקבל את הצעת מש"א למחיקת מאגר ישן של שבתות/שעות נוספות

3. התקבלה פניית דבי סלינגר לחופש חברתי של שנה.

4. צביקה בורודצקי התקבל למועמדות.

5. אפרים הר-נוי נבחר לריכוז ו. בריאות.

6. ליאורה ליבוביץ' נבחרה לריכוז ו. קשר.

7. אופיר סיטרין נבחר לגזבר הקיבוץ.

8. אושרה פנייתם של אריה ואסתי ברקן לצאת לשלוש שנים לארה"ב במסגרת עבודת חוץ של אריה.

9. אושרה שליחות תנועתית לדני ודבורה קייט.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב