קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 21.02.2000 מספר 07 שנת 2000

21/02/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חוה ציקמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 21/2/2000 שיחה מס: 7 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות -

1. הוגו לובל נבחר ע"י הנהלת תיירות וההנהלה הכלכלית לניהול אתר חמי געש והחל עבודתו במקום.


ב. לדיון -

1. מפעלי תאורה געש
מובאים לדיון סיכום שנת 1999 של מפעלי תאורה געש וכן תוכנית שנת 2000.
חומר יחולק בשיחה.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 6 מתאריך 14/2/2000

1. אושרה תוכנית השקעות באחזקת אדם לשנת 2000.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב