קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 13.03.2000 מספר 09 שנת 2000

13/03/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 13/3/2000 שיחה מס: 9 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות -

1. ביה"ס היסודי - קיבוץ יקום החליט לפני כשבועיים על הצטרפותו לביה"ס היסודי החדש בגעש ולכן החלטות בענין נכנסת לתוקף ואנו פועלים להקים בי"ס יסודי בגעש על פי המתכונת שסוכמה.

2. הצבעה בקלפי תתקיים השבוע ביום שלישי 14/3/ בין השעות 19:00 - 10:00 על נושאים של השיחה.

ב. לאישור

1. חופש חברתי לרונית ושלמה בודניוק - רונית ושלמה בודניוק פונים לצאת לשנת חופש החל מ- 1/3/2000. המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ג. 1. דיון משאבי אנוש בקיבוץ - מובא לדיון בשיחת קיבוץ נושא משאבי אנוש.
המזכירות קיימה דיון בנושא זה ונשמעו הדברים והטיפול שנעשה בתחום זה מאז הקמתו וכן הנושאים שיש צורך להתקדם בהם ולבצעם בתחום המורכב של משאבי אנוש בקיבוץ. להלן תקציר הדברים שבוצעו ושיש לבצע בתחום זה כפי שנסקרו על ידי אורה קוגלר

בוצע עד כאן במש"א - טיפול במסגרת ובהגדרות העבודה:
* הגדרת מטרות ויעדי משאבי אנוש בקיבוץ.
* הגדרת אמנת עבודה חדשה.
* דרכי עבודה חדשות בנושא ניוד כ"א - ביטול סידור עבודה והעברת אחריות על ניהול כ"א לרכזי ענפים.
* הטמעת מערכת עבודה ממוחשבת, כולל הפקת הדוחות.
* טיפול בתיק מינויים.
* טיפול בתיק השתלמויות - על כל מסלוליו.
* הטמעת מודעות (ניסיון) לקשר ישיר בין עבודה לתקציב א.א.

מכאן יש לבצע במש"א
* המשך טיפול שוטף בכל הנ"ל.
* יישום מערכת תמחור עבודה ותקנון הענפים.
* הנעת החברים ליותר תרומה, עבודה ולקיחת אחריות (מיצוי הפוטנציאל).

לסיכום - המשאב האנושי הוא המשאב המבוזבז ביותר בקיבוץ.
בכדי להניע את המשאב האנושי לעבודה ולתמורה יש לאתר כלים ואמצעים שימריצו אותו לתפקד במלא יכולתו. המערכת הקלאסית של העבודה בקיבוץ לא הביאה לתוצאות המיוחדות בנושא זה.

בשיחה יחולק חומר ונתונים בנוגע למשאבי אנוש בקיבוץ. חברים המעונינים יכולים לקבל במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 8 מתאריך 28/2/2000

1. אריאל הלפרין נבחר ליו"ר כלכלי של קיבוץ געש.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב