קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 27.03.2000 מספר 10 שנת 2000

27/03/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 27/3/2000 שיחה מס: 10 שנה: 2000
תוכן השיחה

1. לאישור -

א. קיצוץ /התאמת תקציב אחזקת אדם ‏2000
הנהלת שרותים מביאה לאישור קיצוץ/התאמה בתקציב 2000.
הקטנת מסגרת התקציב באה כתיקון לתוכנית שאושרה בקיבוץ. תיקון זה נובע מטעות תקציב בה לא נכללו בחישוב הכולל העברות (תשלום פנימי) עבור הגיל הרך וענף המזון. ערך הקיצוץ זהה לערך הגידול הסמוי בין 1998 ל- 1999, כך שמסגרת תקציב א.א. בשנת 2000 תהיה מותאמת לתוכנית המשק.

הצעת הנהלת שרותים מצורפת.

חגי אבני מציע הצעה חלופית להתאמת תקציב אחזקת אדם 2000 (ההצעה מצורפת).
ההצבעה בין החלופות תתקים בשיחת הקיבוץ.


2. לדיון -
מובא לדיון סיכום משק 1999. חומר יחולק בשיחה. המעונינים יוכלו לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 9 מתאריך 13/3/ ‏2000

1. אושרה שנת חופש לרונית ושלמה בודניוק.

שלמה ניימן
מזכר הקיבוץ
חסר רכיב