קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 03.04.2000 מספר 11 שנת 2000

03/04/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 3/4/2000 שיחה מס: 11 שנה: 2000
תוכן השיחה

1. הודעות -

א. תמסר הודעה של המזכירות בעניין החריגות השונות בתחומי החיים בקיבוץ.

2..לדיון -

א. מובא לדיון סיכום משק 1999.
חומר יחולק בשיחה.
המעונינים יוכלו לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 10 מתאריך 27/3/2000

לא התקבלו החלטות בשיחה זו.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב