קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 17.04.2000 מספר 12 שנת 2000

17/04/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 17/4/2000 שיחה מס: 12 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות -

1. ועידת מר"צ - הצירים שהשתתפו בועידה הקודמת של מר"צ משתתפים גם בועידה הקרובה שתתקיים ב- 16/5/2000.

2. השבוע יתקיים קלפי ביום שלישי 18/4/2000 בין השעות 19:00 - 10:00 לפי הסעיפים בשיחה.

ב. אינפורמציה

1. סגירת המוסך - תמסר אינפורמציה על החלטת ההנהלה הכלכלית לסגור את המוסך בגעש ולקנות שרותי מוסך בשפיים.

ג. לאישור -

1. נטע סיטרין לחברות.- המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי.

ד. מועצת מנהלים כלכלית והנהלה כלכלית - אנו מביאים לדיון והחלטה מבנה של מועצת מנהלים כלכלית והנהלה כלכלית.
כזכור, לפני כשנתיים הקיבוץ החליט על הכנסת יו"ר כלכלי חיצוני שינהל את ועדת משק ויתן יעוץ בתחום הכלכלי.
השנה בחרנו יו"ר כלכלי חדש, אריאל הלפרין, ובעצה איתו אנו רוצים להקים מועצת מנהלים כלכלית שתתכנס פעם בחודש בערך בניהולו של היו"ר.הכלכלי, והנהלה כלכלית בניהולו של מרכז המשק שתתכנס לעיתים תכופות יותר.
פרוט התפקידים והמבנה של כל אחת משתי ההנהלות מופיע בניירות המצורפים.
המזכירות בעד המהלך המוצע.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ה. קיצוץ/התאמת תקציב אחזקת אדם ‏2000
הנהלת שרותים מביאה לאישור קיצוץ/התאמה של תקציב אחזקת אדם לשנת 2000.
הקטנת מסגרת התקציב באה כתיקון לתוכנית שאושרה בקיבוץ.
הסבר מפורט לתיקון וכן הצעת הקיצוץ בניירות המצורפים.
לאחר שיחת קיבוץ קודמת שדנה בנושא הזה, נבדק שוב כל הנדרש והתקיימו שיחות עם הנוגעים בדבר לפי הערות שנשמעו בשיחה הקודמת.
חגי אבני מציע הצעה חלופית המצורפת לדף לשיחה.
ההצעה בין החלופות המוצעות תתקיים בקלפי.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 11 מתאריך 3/4/2000

לא התקבלו החלטות בשיחה זו.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב