קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 30.04.2000 מספר 13 שנת 2000

30/04/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום ראשון 30/4/2000 שיחה מס: 13 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות -

1. נא תשומת הלב - שיחת הקיבוץ מתקיימת ביום ראשון.

2. השבוע יתקיים קלפי ביום שני 1/5/2000 בין השעות 19:00 - 10:00 לפי הסעיפים שבשיחה ואלו שבשיחה הקודמת.

ב. לאישור -

1. יעל תירוש לניהול משאבי אנוש - יעל תירוש מוצעת לניהול משאבי אנוש. יעל מעונינת בתפקיד. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ג. לדיון -

1. הנהלת שרותים מביאה לאישור קיצוץ/התאמה של תקציב אחזקת אדם לשנת 2000. הקטנת מסגרת התקציב באה כתיקון לתוכנית שאושרה בקיבוץ.
הסבר מפורט לתיקון וכן הצעת הקיצוץ בניירות המצורפים.
חגי אבני מציע הצעה חלופית המפורטת בהמשך הדף.
אורה קוגלר מציעה הצעה חלופית נוספת המפורטת בהמשך הדף.
ההצבעה בין שלוש החלופות תתקיים בקלפי, במידה ואחת ההצעות מקבלת מעל 50% מקולות המצביעים היא זו שהתקבלה. אם לא תהיה הצעה כזו (שתקבל מעל 50%) תתקיים הצבעה נוספת בקלפי ביום אחר בין שתי ההצעות שקיבלו את מירב הקולות.

הצעת חגי אבני:
שיחת הקיבוץ מטילה על מוסדות המשק והקהילה להביא לאישור מחדש את תוכנית המשק הכוללת של קיבוץ געש. תוכנית זו תכלול בתוכה את הקיצוץ הנדרש בסך מיליון ש"ח בהוצאות המשק והקהילה.
שיחת הקיבוץ מנחה את המוסדות שהקיצוץ שנדרש בסך מיליון ש"ח יבוא מכל מגזרי המשק ולא מאחזקת האדם בלבד.

הצעת אורה קוגלר:
כל הסעיפים בהם יש קיצוץ מקובלים עלי למעט:
א. לקצץ 80,000 ש"ח בתקציב ההשתלמויות הארוכות. התקציב יעמוד השנה על 350,000 ש"ח.
ב. לא לקצץ בתקציב קרן ההעשרה לחברים. 500 ש"ח אינו תקציב שממנו אפשר לממש לימודים. במידה ויאושר הקיצוץ בניגוד לדעתי אציע להפריט את התקציב הזה.
ג. בכדי להגיע לסכום החסר לקיבוץ (220,000 ש"ח) אני מציעה לקצץ בתקציבי אחזקת אדם הציבוריים באופן שווה.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 12 מתאריך 17/4/2000

לא התקבלו החלטות בשיחה זו.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב