קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 15.05.2000 מספר 14 שנת 2000

15/05/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 15/05/2000 שיחה מס: 14 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות -

1. השבוע תתקיים שיחת קיבוץ נוספת ביום רביעי 17/5/00 בנושא הקמת חברה חדשה של המפעל ונושאים נוספים.
חומר יחולק לקראת השיחה וניתן לקבלו בתחילת השבוע במזכירות.

ב. לדיון

1. סיכום משק רבעון ראשון שנת 2000 - מובא לדיון סיכום משק רבעון ראשון של שנת 2000.
במסגרת הדיון יציגו רכזי הענפים את תוצאות פעילות ענפיהם.
חומר יחולק בשיחה והמעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 13 מתאריך 30/04/00

1. נטע סיטרין התקבלה לחברות.

2. הוחלט על הקמת מועצת מנהלים כלכלית והנהלה כלכלית.

3. יעל תירוש לא נבחרה לריכוז משאבי אנוש.

4. התקבלה הצעתו של חגי אבני בנוגע לקיצוץ מליון ש"ח.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב