קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 17.05.2000 מספר 15 שנת 2000

17/05/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום רביעי 17/05/2000 שיחה מס: 15 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. לדיון

1. הקמת חברה חדשה של געש מפעלי תאורה
המפעל מעונין להקים חברה חדשה שתעסוק בתאורה מיוחדת לאדריכלים ותקרא "מערכות תאורה אדריכלית בע"מ G.A.L מקבוצת געש מפעלי תאורה".
הנושא אושר במועצת המנהלים של המפעל והוצג בהנהלה הכלכלית.
חומר יחולק בשיחה ואפשר לקבלו במזכירות לפני כן.
ההצבעה בשיחה.

2. בקשה של זמי בן חורין לדיון בתוכנית אסטרטגית לקיבוץ געש
זמי מציע לקיים דיון ולקבל החלטה "האם קיבוץ געש נכנס לתהליך של הכנת תוכנית אסטרטגית".
הנושא הוצג על ידי זמי במזכירות לפני זמן מה והמזכירות דחתה את ההצעה כיוון שמהלך כמו שזמי מציע נוסה בקיבוץ בתקופה האחרונה ולא הביא לשום תוצאות ובמקביל מבוצעים מהלכים בכל הנוגע למשבצת של געש ואופי המקום ואין צורך במהלכים מקבילים ובזבוז משאבים רבים ללא צורך.
ההצעה תובא לקלפי.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 14 מתאריך 15/5/2000

לא התקבלו החלטות בשיחה זו.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב