קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 22.05.2000 מספר 16 שנת 2000

22/05/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 22/05/2000 שיחה מס: 16 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים שית קיבוץ נוספת ביום רביעי 24/5 כהמשך לשיחה הזו.

ב. לדיון

1. קשר עבודה-תקציב - המזכירות מביאה הצעה להכנס לתהליך של קשר עבודה-תקציב בגעש.

התהליך יבוצע בשלבים החל משיחת קיבוץ זו ועד תחילת יישום המהלך בינואר 2001.

בשיחה זו תתקיים הרצאה ותחילת דיון יחד עם מזל מיוסט, שהרקע המקצועי שלה מצורף בהמשך והכוונה שהיא תנהל את התהליך.

בשיחת קיבוץ נוספת נקיים דיון פנימי בעניין זה ולאחר מכן נקבל החלטה עקרונית האם נכנסים למהלך של קשר עבודה-תקציב.
החלטה זו תובא להצבעה בקלפי וברוב רגיל.

במידה וההצעה כולה עוברת בכוונתנו להביא המלצה לשיחה לקבל את מזל מיוסט כמנהלת משאבי אנוש של הקיבוץ למשך שנתיים.
נושא זה יובא להחלטה נפרדת.

התהליך כולו מיוני 2000 ועד ינואר 2001:

א. מאי 2000 - דיון והחלטה עקרונית האם להכנס לתהליך של קשר עבודה-תקציב בגעש.
ההצבעה בקלפי וברוב גדול.

ב. יוני 2000 - אוגוסט 2000 -
* הליך ציבורי להצגת מודל קשר עבודה תקציב שיכלול: מפגש ציבורי רחב, מפגשים עם קבוצות התיחסות (פנסיונרים, חב' עובדים, עובדי חוץ, מנהלי ענפים).
* ביצוע תיקנון בענפי השרותים.
* בדיקת תמחור שכ"ע בכל עמדות העבודה בגעש.
* בדיקת תוכניות עבודה וניצול המשאב האנושי במגזר העסקי.
* בחינת מקומות העבודה המאוישים ע"י שכירים ועלותם הכספית.
* איפיון האבטלה הסמויה והגלויה .
* בחינת הכלים הטכניים שידרשו לצורך יישום מודל קשר עבודה תקציב.

ג. ספטמבר 2000 - אוקטובר 2000 - הסבר לכל משפחה על ידי מזל ומש"א איך ישפיעו ההצעות השונות עליה ומה הם הדרכים להתקדם בעבודה.

ד. נובמבר 2000 - דיון והחלטה בשיחת קיבוץ איזה מודל של קשר עבודה-תקציב מתאים לקיבוץ געש.

ה. 1/1/2001 - תחילת מודל קשר עבודה-תקציב בקיבוץ געש. החלטה זו תבוא לקלפי ותתקבל ברוב של 2/3.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 15 מתאריך 17/5/2000

1. אושרה הקמת חברה חדשה למפעל "מערכות תאורה - אדריכלות בע"מ".

2. הורדה מסדר היום ההצעה של זמי בן-חורין לדיון בתוכנית אסטרטגית.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב