קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 24.05.2000 מספר 17 שנת 2000

24/05/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום רביעי 24/05/2000 שיחה מס: 17 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות -

1. ביום חמישי 25/5/2000 תתקיים.הצבעה בקלפי על הנושאים שבשיחה בין השעות 10:00-19:00.

ב. לאישור -

1. הרכב מועצת המנהלים הכלכלית -
הנהלת מש"א מביאה להצבעה הרכב מועצת מנהלים כלכלית. ההצבעה תהיה בקלפי ויש לבחור 6 חברים/חברות מהמועמדים/מועמדות שברשימה הבאה:

רוברטו קופרמן, אסף ציקמן, אוריאל אבני, זמי בן חורין, עודד בלבן, חגי אבני, סילביה ליברמן, אמנון יערי, עזרא רבין, יוסף גלפז, חנה שושן.

ששת הזוכים במירב קולות המצביעים יכהנו כנציגי הציבור במועצת המנהלים הכלכלית.

כמו כן לפי החלטת הקיבוץ חברים במועצת המנהלים:

אריאל הלפרין (יו"ר)
ערד סלוצקי (מ. שרותים)
יואב דרורי (מ. משק)
אורה קוגלר (מ. מש"א)
אופיר סיטרין (גזבר)
שלמה ניימן (מזכיר).

ג. לדיון -

1. קשר עבודה תקציב - המשך דיון
בהמשך לשיחת קיבוץ מיום שני האחרון 22/5/2000 נקיים דיון בנושא כניסה למהלך של קשר עבודה תקציב וכפי שפורט בהרחבה בדף לשיחה האחרון.
בהמשך לדיון תתקיים הצבעה בקלפי להחליט האם נכנסים למהלך של קשר עבודה-תקציב.
המזכירות בעד.
ההצבעה כאמור בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 16 מתאריך 22/5/2000

לא התקבלו החלטות בשיחה זו.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב