קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 30.05.2000 מספר 18 שנת 2000

30/05/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שלישי 30/05/2000 שיחה מס: 18 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות -

1. שיחת קיבוץ מתקיימת ביום שלישי 30/5/2000.

2. ועידת הקיבוץ הארצי מתקיימת בגבעת חביבה ב- 1/6/2000. חברים שמעונינים יכולים להצטרף לנסיעה.

3. שנת ה- 50 לקיבוץ געש - עדה שחר תרכז את צוות שנת ה- 50 של הקיבוץ. בקרוב תוצג תוכנית של שנה זו לקיבוץ.

ב. לדיון

תוכנית המשק
1. לפי החלטת השיחה מלפני כחודש מובאת לדיון והחלטה תוכנית המשק החדשה וכן תוכנית אחזקת אדם.

ההנהלה הכלכלית דנה בנושא תוכנית המשק והחליטה גם לאור התוצאות הלא טובות של הרבעון הראשון, לא לקצץ בענפי הייצור אלא להטיל על הנהלת שרותים לקצץ מיליון ש"ח כפי שנדרש והובהר בשיחות הקודמות.

הנהלת שרותים דנה בנושא ומציעה לקצץ בצורה שונה מהקיצוץ שהוצע לפני כחודש ואשר לא אושר בשיחה.

עיקרי הצעתה של הנהלת שרותים:

א. להשאיר את הקיצוץ של 50,000 ש"ח מו. יעוץ.
ב. להשאיר את הקיצוץ של 60,000 ש"ח מו. בריאות.
ג. להשאיר את הקיצוץ של 50,000 ש"ח בחינוך הבלתי פורמלי.
ד. להשאיר את הקיצוץ של 125,000 ש"ח במיסי התנועה.
ה. להשאיר את הקיצוץ של 50,000 ש"ח בסבסוד הגיוסים לרשיון ולפולין.
ו. להשאיר את הקיצוץ של 130,000 ש"ח בהסדר הצעירים.
ז. לא לקצץ כלל בכלבו.
ח. להוריד הקיצוץ במזון ל- 50,000 ש"ח (במקום 100,000 ש"ח).
ט. להוריד את הקיצוץ בהשתלמות קצרה (קרן) ל- 100,000 ש"ח 0במקום 140,000 ש"ח).
י. להוריד את הקיצוץ בהשתלמות ארוכה ל- 100,000 (במקום 150,000 ש"ח).
יא. להוסיף קיצוץ של 50,000 ש"ח בפיצויים לעוזבים.
בנוסף יש לקצץ עוד 235,000 ש"ח על מנת להגיע למיליון הנדרש וההצעה היא לקצץ 6.3% בכל הסעיפים שלא קוצצו.
החומר כולו מצורף ומפורט.

עמיר פז מציע הצעה חלופית לקיצוץ מיליון הש"ח והצעתו מצורפת.
ההצבעה תתקיים בשיחה בין החלופות.

חומר יחולק בשיחה וניתן לקבלו במזכירות.

2. החלטה עקרונית על הקמת בית סיעודי בגעש
הנהלת שרותים מביאה הצעה להקמת בית סיעודי בגעש.
ההנהלה הכלכלית דנה בנושא בהיבט הכלכלי ומחייבת אותו.
המזכירות דנה בנושא ומחייבת עקרונית להכנס למהלך של הקמת בית סיעודי בגעש.
דף עקרונות מצ"ב.
ההצבעה תתבצע בקלפי בשבוע הבא ונדרשת החלטה עקרונית האם להקים בית סיעודי בגעש.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 17 מתאריך 24/5/2000

1. נבחרו החברים למועצת המנהלים הכלכלית (בנוסף לבעלי התפקידים): רוברטו קופרמן, יוסף גלפז, עודד בלבן, חנה שושן, אסף ציקמן, זמי בן חורין.

2. הוחלט על כניסה למהלך של קשר עבודה תקציב.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב