קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 12.06.2000 מספר 19 שנת 2000

12/06/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 12/6/2000 שיחה מס: 19 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות -

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 13/6/2000 בין השעות 10:00-19:00. ההצבעה בענין החלטה עקרונית על הקמת בית סיעודי בגעש ונושאים שבשיחה הזו.

2. תמסר הודעה בעניין טיוטת הדו"ח הראשוני של הביקורת על חמי געש שהוגש לעיון בעלי העניין והשימוש שעשה בו אחד החברים.

ב. לאישור

1. רשימת השתלמויות תשס"א
המזכירות והנהלת מש"א מביאים לאישור רשימת השתלמויות ארוכות לשנת הלימודים תשס"א.
מצורף דף עם רשימת המתחילים ורשימת הממשיכים.
ההצבעה תתקיים בשיחה ומצביעים רק על רשימת המתחילים.

ג. לדיון
המזכירות מביאה לדיון והחלטה בחירתה של מזל מיוסט כמנהלת משאבי אנוש של הקיבוץ.
טיטו פלדמן ונאור סלוצקי מציעים את עזרא רבין לתפקיד מנהל משאבי אנוש. עזרא לא מקבל את התפקיד.
ההצבעה בין שתי החלופות תתקיים בקלפי.
כניסה לעבודה - במהלך יולי 2000.
הסבר מפורט על העלות תועלת של מזל מיוסט ינתן בשיחה.
יעוד התפקיד כפי שסוכם עם מזל:

- הכנת תוכנית עבודה שנתית למש"א בקיבוץ ואחריות למימושה.

- הקמת מערכת קשר עבודה-תקציב ע"פ החלטות הקיבוץ.

- תיקנון ענפים ומניעת אבטלה סמויה וגלויה.

- תמחור עבודה ראלי לכל החברים.

- טיפול במערך השכירים בכל ענפי הקיבוץ. טיפול בחוזים והסכמי עבודה קיימים ויעוץ וסיוע לרכזי ענפים ובעלי תפקידים המעסיקים שכירים, התמצאות בדיני עבודה ובניהול הכללי של מערך השכירים

- סיוע מקצועי לרכזת ענף עובדי החוץ של הקיבוץ בכל הקשור לעובדי החוץ, כולל קשר עם מעסיקים ועובדים, ניסוח חוזים וגיבוש הסכמי ותקנוני עבודה.

- ניהול כללי של מערך כח האדם בקיבוץ הכולל ניוד אנשים וסיוע לרכזי ענפים בניהול ומיון כח האדם שלהם.

- ניהול כללי ותפעול של רישומי העבודה ודוחות העבודה.

- ניהול מערך השתלמויות והדרכה לצעירים, לחברים, לענפים ולבעלי תפקידים שונים.

- השתתפות בהנהלות מרכזיות בקיבוץ.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 18 מתאריך 30/5/2000

1. אושרה תוכנית המשק החדשה וקיצוץ מיליון ש"ח בתקציב אחזקת אדם.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב