קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 20.06.2000 מספר 20 שנת 2000

20/06/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שלישי 20/6/2000 שיחה מס: 20 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות -

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום חמישי 22/6/2000 בין השעות 10:00-19:00.
ההצבעה בענין החלטה עקרונית על הקמת בית סיעודי בגעש ונושאים שבשיחה זו.

ב. לאישור

1 קבלה למועמדות של מיכל שרויט - ועדת קליטה מביאה לאישור קבלתה למועמדות של מיכל שרויט.
המזכירות ברוב קולות בעד.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. קבלה לאורחות של אטה פלר - ועדת קליטה מביאה לאישור קבלה לאורחות של אטה פלר (אשתו של ז'אירו). המזכירות ברוב קולות בעד.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ג. לדיון:

1. בחירת מ. מש"א
המזכירות מביאה לדיון והחלטה בחירתה של מזל מיוסט למנהלת מש"א בקיבוץ.
טיטו פלדמן ונאור סלוצקי מציעים את עזרא רבין לתפקיד מנהל מש"א בקיבוץ. עזרא לא מקבל את התפקיד.
בישיבת המזכירות שהתקיימה ביום שישי האחרון, התקיימה התיעצות לאור הדברים שנאמרו בשיחת הקיבוץ האחרונה שדנה במ. מש"א וסוכם להמשיך במהלך המוצע.
ההצבעה בין שתי החלופות תתקיים בקלפי.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 19 מתאריך 12/6/2000

1. אושרה רשימת ההשתלמות תשס"א.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב