קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 26.06.2000 מספר 21 שנת 2000

26/06/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 26/06/2000 שיחה מס: 21 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות

1. מפגעש מציין השבוע 9 שנות פעילות רצופה בתוכניתו ה- 300.
לכבוד הארוע הציבור מוזמן להגיב, להעיר ולהאיר. ניתן לעשות זאת בכתב, בשידור חי ולהציע הצעות לצוות.

ב. לדיון

1. הרפת המשותפת יקום-שפיים-געש
בסוף שנת 1998 התקיימו שתי שיחות קיבוץ בנושא עתיד הרפת של געש והוחלט להעביר את הרפת ממקומה הנוכחי לשטח אחר שממזרח לכביש ולהקים רפת משותפת עם הקיבוצים יקום ושפיים.
בשיחת קיבוץ הזו תוצג התוכנית של הרפת המשותפת לשלושת הקיבוצים כאשר לפי לוחות הזמנים בקיץ 2001 מתוכננת העברת הרפת למקומה החדש.
התוכנית תוצג על ידי עדי רוזנטל, חבר שפיים אשר מרכז את הפרויקט מטעם שלושת הקיבוצים השותפים.
מועצת המנהלים הכלכלית של געש דנה בנושא בישיבתה הראשונה, בהשתתפות עדי, ואשררה את התוכנית בכללותה.
חומר יוצג בשיחה וניתן לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 20 מתאריך 20/6/2000

1. הוחלט עקרונית על הקמת בית סיעודי בגעש.

2. מיכל שרויט התקבלה למועמדות.

3. אטה פלר התקבלה לאורחות.

4. מזל מיוסט נבחרה לריכוז מש"א.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב