קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 03.07.2000 מספר 22 שנת 2000

03/07/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 3/7/2000 שיחה מס: 22 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. לדיון

1. דו"ח פיקוח מערך הכספים בגעש
ועדת ביקורת מביאה לדיון את דו"ח הביקורת על מערך הכספים בקיבוץ.
הדו"ח יוצג על ידי המבקר אלחנן ורדי.
הדוח הוא במסגרת עבודת הביקורת בקיבוץ ולפי התוכנית לשנת 2000
תמצית הדו"ח מצורפת.

2. הצעת ענף המזון למטבח עסקי וכשר
ענף המזון מביא לדיון הצעתו להפיכת המטבח למטבח עסקי וכשר.
הנהלת שרותים דנה בנושא ומחייבת אותו.
דף בנושא מצ"ב.
הנושא מובא לדיון ראשוני ויובא להכרעה בשיחת קיבוץ נוספת.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 21 בתאריך 26/6/2000

לא התקבלו החלטות בשיחה זו.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב