קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 31.07.2000 מספר 23 שנת 2000

31/07/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 31/7/2000 שיחה מס: 23 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות

1.מש"א - אורה קוגלר מסיימת את תפקידה כמנהלת מש"א ומזל מיוסט מחליפה החל מ- 1/8/2000. בהצלחה לאורה ולמזל.

2.קלפי - יתקיים ביום שלישי 1/8/2000 בין השעות 19:00 - 10:00.

ב. לאישור

1.הנהלה כלכלית
עם תחילת העבודה של מ. המנהלים הכלכלית, התקיים דיון בקשר וביחסים בין מ. המנהלים הכלכלית להנהלה הכלכלית. בין היתר הועלתה הצעה של יואב דרורי ואופיר סיטרין להרכב הנהלה כלכלית שיאפשר לנהל נכון את המשק באופן שוטף.
כיוון שיש שוני קטן בין ההרכב שסוכם בשיחת קיבוץ בתחילת מרץ 2000 לבין ההרכב המוצע, כאמור, הנושא מובא לאישור שיחת קיבוץ.

- הרכב ההנהלה הכלכלית כפי שהוחלט בשיחת קיבוץ במרץ 2000:
ההנהלה הכלכלית מונה 8 חברים ומנוהלת על ידי המנהל הכלכלי.
הרכב: מנהל כלכלי, מזכיר, גזבר, מ. מש"א, ועוד 4 חברים.

- ההרכב המוצע על ידי מ. המנהלים הכלכלית (הצעת אופיר ויואב):
ההנהלה הכלכלית מונה 8 חברים ומנוהלת על ידי המנהל הכלכלי.
הרכב: מנהל כלכלי, גזבר, מנהל שרותים, מנהלת מש"א, מנהל המפעל, מנהל הנכסים, מנהל התיירות, מנהל מהחקלאות.
ההצבעה בשיחה וברוב רגיל.

2. ו. כספים
מ. המנהלים הכלכלית מביאה לאישור שיחת קיבוץ הרכב ועדת כספים וכן את תפקידיה של הועדה. ניר מצ"ב.
ההצעה בשיחה וברוב רגיל.

3.ריכוז הנהלת צעירים
המזכירות מציעה את דורית פלדמן לריכוז הנהלת צעירים.
מאיה יערי מציעה את עצמה לריכוז הנהלת צעירים
ההצבעה בקלפי.

ג. לדיון

1.הצעת ענף המזון למטבח עסקי וכשר.
הנושא הוצג בשיחת קיבוץ הקודמת ומובא לדיון והחלטה.
הנהלת שרותים והמזכירות בעד הצעת ענף המזון למטבח עסקי וכשר.
נייר מצ"ב.
ההצבעה תתקיים בקלפי ולקבלה דרוש רוב של שני שליש מקולות המצביעים (הכנסת כשרות למטבח - שינוי באורח חיים המחייב החלטה ברוב מיוחד).
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 22 מתאריך 3/7/2000‏

לא התקבלו החלטות בשיחה זו.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב