קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 15.08.2000 מספר 24 שנת 2000

15/08/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שלישי 15/8/2000 שיחה מס: 24 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות

1. נא תשומת לב - השיחה מתקיימת השבוע ביום שלישי.

2. קלפי בנושאים שבשיחה יתקיים ביום ראשון 20/8 במועדון בין השעות 19:00-10:00.

ב. אינפורמציה

1. חמי געש - הוגו לובל ימסור אינפורמציה על פתיחת האתר המחודש והנהלים במקום.

ג. שאילתא - מוגשת על ידי פנינה וחיים מדבייר:
בעניין שעות עבודה בתמורה לתקציב החבר באמצע השבוע:
1. למה, למי ומתי ניתנת תמורה עבור שעות עבודה נוספות.
2. מי מאשר את השעות בתמורה.
3. היכן זה הוחלט ולפי איזה קריטריון.
תינתן תשובה וכן המשך הטיפול בנושא.

ד. לאישור

1. הנהלת מש"א
מזל מיוסט מנהלת מש"א תציג את הנהלת מש"א המוצעת ולאחר שהסתיים המכרז בנושא זה.
ההנהלה המוצעת:
חוה ציקמן מזל מיוסט - מ. מש"א
מירב סלוצקי יואב דרורי - מ. משק
לואיס שילון ערד סלוצקי - מ. שרותים
מאיה יערי שלמה ניימן - מזכיר.
ההצבעה בשיחה וברוב רגיל.

ה. לדיון

1. ערעור עינת דר על ההחלטה בנוגע למטבח עסקי וכשר
"לאור תוצאות ההצבעה בקלפי בענין הצעת ענף המזון למטבח עסקי וכשר, והעובדה שרוב המצביעים תמך בהצעה (83 בעד, 68 נגד) אך היא לא אושרה משום שלא הושג רוב היחסי של 66% מסך המצביעים, אני מגישה כמנהלת הענף ערעור על תוצאות ההצבעה, מתוך מטרה להביא את הנושא להכרעה סופית, לאחר שחלק מהחברים ישקול את הענין שוב לאור תמיכת רוב המצביעים באישור המהלך".
הנוהל הוא שמצביעים הצבעה אחת ואם הערעור מתקבל אז זו גם ההחלטה החדשה.
לקבלת הערעור בנושא הזה, דרושים מעל 68 קולות בעד וברוב של שני שליש מול המתנגדים.
ההצבעה בקלפי.

2. סגירת חדר האוכל בשבת בצהריים
הנהלת שרותים מביאה הצעה לסגור את חדר האוכל בשבת בצהרים
מספר החברים המשתמשים בחדר האוכל בשבת בצהרים הוא כ- 70, כאשר מחציתם אוכלים בחדר האוכל ומחציתם לוקחים אוכל הביתה.
עלות הפעלת חדר האוכל בשבת גבוהה יותר מהתמורה המתקבלת.
חברים שירצו לקחת אוכל לשבת יוכלו לעשות זאת ביום שישי בערב.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחה מס' 23 מתאריך 31/7/2000

1. אושר הרכב הנהלה כלכלית.

2. אושר הרכבה ותפקידיה של ו. כספים.

3. דורית פלדמן נבחרה לריכוז הנהלת צעירים.

4. הצעת ענף המזון למטבח עסקי וכשר לא התקבלה.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב