קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 21.08.2000 מספר 25 שנת 2000

21/08/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 21/8/2000 שיחה מס: 25 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. לדיון

סיכום 1/2 שנתי -
מובא לדיון סיכום משק חצי שנתי ינואר - יוני 2000.
רכזי הענפים יציגו את הסיכום של הענף שלהם.
חומר יחולק בשיחה.
המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 24 מיום 15/8/2000

1. לא התקבלו החלטות בשיחה זו.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב