קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 28.08.2000 מספר 26 שנת 2000

28/08/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 28/8/2000 שיחה מס: 26 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי בנושא הערעור על מטבח כשר ועסקי ונושאים שבשיחה זו.
ההצבעה ביום שלישי 29/8 בין השעות 19:00 - 10:00.במועדון לחבר.

ב. לאישור

1. קבלה לאורחות של לידי רובינסקי.
המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי ברוב רגיל.

2. הנהלת מש"א - המזכירות מביאה לבחירה הנהלת מש"א חדשה.
הנהלת מש"א תמנה 8 אנשים , 4 בעלי תפקידים ו- 4 חברים.
בעלי התפקידים בהנהלת מש"א:
מזל מיוסט - מ. מש"א
יואב דרורי - מ. משק
ערד סלוצקי - מ. שרותים
שלמה ניימן - מזכיר.
החברים המוצעים להנהלת מש"א הם: חוה ציקמן, מאיה יערי, לואיס שילון, יחזקאל פירקו, עזרא רבין, מירב סלוצקי, נאור סלוצקי, דורית פלדמן.
מתוך שמונת החברים המוצעים יש לבחור ארבעה.
ההצבעה תהיה בקלפי וארבעת החברים שיקבלו את מירב הקולות יבחרו להנהלת מש"א.

ג. לדיון -

המשך הדיון על סיכום כספי חצי שנתי.
כפי שסוכם בשיחה הקודמת, אנו ממשיכים את הדין על הסיכום הכספי החצי שנתי של הקיבוץ.
כתוצאה מהסיכום הלא טוב התקבלו מספר החלטות אופרטיביות בהנהלות הממונות:

א. ינקטו צעדים דחופים ומשמעותיים לטיפול במצב של מפעל התאורה. יגאל שחם, יו"ר מ. המנהלים סיים תפקידו ופועלים להחלפתו המהירה.

ב. ינקטו פעולות ומיקוד מאמצים להקדמת והגדלת הכנסות מחמי געש.

ג. תתבצע עצירת הוצאות והשקעות עסקיות לא דחופות ולא חיוניות להקטנת גידול החוב הנובע מפעילות שוטפת.

ד. מש"א בשיתוף רכזי ענפים, תטפל מיידית בהתיעלות בענפים העסקיים ובענפי השרות וצמצום כ"א שכיר או החלפתו בחברים.

ה. מנהלי התקציבים שחרגו בחצי השנה הראשונה, הונחו ע"י מ. שרותים לעצור הוצאות על מנת לוודא שבסוף השנה לא תהיה חריגה מסך התקציב השנתי שלהם.

ו. מ. שרותים בשיתוף רכזי הועדות ורכזי ענפי השרות יפעל לצמצום הוצאות צריכה.

ז. ידחו בשלב זה ההשקעות שלא בביצוע. השקעות דחופות מאוד ידונו לגופן בהנהלת שרותים.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 25 מתאריך 21/8/2000.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב