קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 04.09.2000 מספר 27 שנת 2000

04/09/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 4/9/2000 שיחה מס: 27 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות

1. ההצבעה בקלפי על נושאים שבשיחה, תהיה לאחר שיחת קיבוץ הבאה.

ב. לדיון:

1. סגירת חדר האוכל בשבת בצהרים
הנהלת שרותים מביאה הצעה לסגור את חדר האוכל בשבת בצהרים. מספר החברים המשתמשים בחדר האוכל בשבת בצהרים הוא כ- 50, כאשר מחציתם אוכלים בחדר האוכל ומחציתם לוקחים אוכל הביתה. עלות הפעלת חדר האוכל בשבת גבוהה יותר מהתמורה המתקבלת.
חברים שירצו לקחת אוכל לשבת יוכלו לעשות זאת ביום שישי בערב.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. פינוי דירה של חבר בודד במעבר לבית סיעודי
המזכירות מביאה לאישור הצעתה האומרת שבמעבר חבר בודד לבית סיעודי והגדרתו כחולה סיעודי תשמר לו דירתו למשך שנה אחת.
לאחר השנה הדירה עוברת לרשות ועדת דיור ותנתן לחבר אחר בהתאם לנהלי הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.
המזכירות מסתמכת בהצעתה זו על תקנון "מדור רווחת הקשיש בברית התנועה הקיבוצית".
התקנון במלואו יובא לקיבוץ בסמוך להקמת בית סיעודי בגעש - כפי שהוחלט עקרונית לפני זמן מה.
בנושא פינוי הדירה, התקנון ממליץ על חצי שנה של המתנה עד מסירת הדירה, ואולם המזכירות דנה בנושא והחליטה כאמור, להציע להמתין שנה ולאחריה להעביר את הדירה לועדת דיור.

3. רשת אינטרנט
ביוזמת מנהלי רשת המידע בקיבוץ ובמפעל, ובתמיכת הנהלת שרותים וריכוז משק מובאת התוכנית הבאה לאישור הקיבוץ:
תפרס תשתית תקשורת בסיבים אופטיים כהרחבה של רשת התקשורת הקיימת (מפעל ומוסדות).
הכוונה שכל בית בקיבוץ יחובר בחיבור מהיר לאינטרנט (ללא חסימת הטלפון)
העלות תמומן על ידי חברה שתזכה בפרויקט בפריסה ל- 5 שנים.
העלות הכוללת היא 50,000 דולר כך שהקהילה תשלם 5,000 דולר לשנה והמשק 5,000 דולר לשנה.
פרטים נוספים בשיחה.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 26 מתאריך 28/8/2000

1. הערעור בנושא מטבח כשר ועסקי לא התקבל.

2. לידי רובינסקי התקבלה לאורחות.

3. נבחרו נציגי הציבור בהנהלת משא: נאור סלוצקי, פירקה יחזקאל, עזרא רבין וחוה ציקמן.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב