קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 16.10.2000 מספר 29 שנת 2000

16/10/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 16/10/2000 שיחה מס: 29 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות

1. ההצבעה בקלפי על נושאים שבשיחה תתקיים ביום שלישי 17/10/2000 בין השעות 10:00-19:00 במועדון לחבר.

ב. לאישור

1. חברי מזכירות חדשים
הנהלת מש"א מביאה לאישור בחירת חברים חדשים למזכירות הקיבוץ
מתוך הרשימה המוצעת יש לבחור ב- 5 חברים/חברות.
הבחירה בקלפי.

החברים המוצעים:
שריטה פלג, סוזי פירקה, עירית פאוסט, מוניקה קופרמן, רחל הדר (שנה נוספת), דני ווסרלאוף.

החברים הממשיכים במזכירות
יוסף גלפז, יפעת בורודצקי, חיים יוגב, יצחק כנען, טיטו פלדמן, אופיר סיטרין (גזבר), ערד סלוצקי (מ. שרותים), יואב דרורי (מ. משק), שלמה ניימן (מזכיר).

ג. לדיון

1. הצעה לביטול "שנת חופש חברתית"
המזכירות מביאה לדיון הצעה לבטל את "שנת החופש החברתית".
לדעת רוב חברי המזכירות יש לבטל מוסד זה כיוון שאינו רלוונטי יותר ומטרותיו הראשוניות כבר אינן מתקיימות.
על פי תקנון הקיבוץ יש אפשרות לקיבוץ לתת חופשה מיוחדת לחבר ואפשרות זו נשארת בעינה.
ההצבעה על הצעת המזכירות תהיה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 27 ו_ 28 מתאריך 4/9/2000 ו- 25/9/2000

1. הוחלט על סגירת חדר האוכל בשבת בצהרים.

2. הוחלט שבמעבר חבר בודד לבית סיעודי והגדרתו כחולה סיעודי תשמר לו דירתו למשך שנה אחת. לאחר השנה הדירה תועבר לועדת דיור ותינתן לחבר אחר בהתאם לנהלי הקיבוץ.

3. הוחלט על הקמת רשת אינטרנט חדשה בקיבוץ.

4. שגית קרמר התקבלה לאורחות.

5. דקלה פירקה התקבלה למועמדות.

6. עידו פילס התקבל למועמדות.

7. אושרה שנת חופש שניה להלל רבין.

8. אמיר סיטרין התקבל לחברות.

9. רותי כץ צרפתי נבחרה לריכוז ו. בריאות.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב