קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 20.11.2000 מספר 31 שנת 2000

20/11/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 20/11/2000 שיחה מס: 31 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. אינפורמציה

1. מבנה מס' 2 - תמסר אינפורמציה על ידי יואב דרורי, מרכז המשק, על הפעילות המתבצעת להקמת מבנה מס' 2 שליד הקוסמוס והמפעל.

ב. לאישור

1. ועדת בריאות
הנהלת מש"א מביאה לאישור את הרכב ועדת בריאות:
רותי כץ צרפתי - מרכזת (נבחרה)
עדה שחר - רווחה
סוזנה משלנקה - שיקום
דני פילדס - ייעוץ
סוזי פירקה - מ. שיניים
הגר סירוטה - מרפאה
אסתר לובל
רוני בוכמן
ההצבעה בשיחה.

ג. לדיון

1. דו"ח 9 חודשים
מובא לשיחת קיבוץ לדיון דו"ח משקי תשעת החודשים ינואר -ספטמבר 2000.
הדו"ח יפורט ע"י רכזי הענפים, מרכז המשק והגזבר.
כמו כן מובא דו"ח אחזקת אדם ינואר-ספטמבר 2000 והוא יפורט בשיחה על ידי מנהל השרותים.
הדוחות יחולקו בשיחה והמעונינים יכולים לקבלם במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 30 מתאריך 23/10/2000

1. נדב קפלן נבחר כיו"ר מועצת המנהלים של געש מפעלי תאורה

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב