קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 27.11.2000 מספר 32 שנת 2000

27/11/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 27/11/2000 שיחה מס: 32 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות

1. שגיא שרויט הודיע על עזיבת הקיבוץ מסוף נובמבר 2000.

ב. אינפורמציה

1. דו"ח ועדת פנסיה ימסר ע"י חנה שושן ויוחנן פרנס.
להלן עיקרי הדברים:
החל מ- 1994 אנו מפקידים כספים עבור חברי געש בשתי קרנות פנסיה: "מבטחים" ו"תשורה" - זאת לפי החלטות הקיבוץ באותה שנה.
פנסיית המטרה לכל חבר הכוללת את 2 הקרנות יחד היא: 1,265 ש"ח והיא מכפילה את הפנסיה של הביטוח הלאומי (ובסך הכל מקרנות הפנסיה ומהביטוח הלאומי יקבל כל חבר 2,530 ש"ח מדי חודש).
מדי שנה בחודשים מרץ-אפריל מקבל כל חבר מכתב מ- 2 הקרנות ובו רשומות כל ההפקדות אשר נעשו בעבורו באותה שנה (לפי חודשים) ומצבו הכולל בקרן.
החברים מוזמנים לשאול ולברר פרטים שאינם מובנים להם אצל יוחנן פרנס, ציקמן, חנה שושן.
כמו כן: לפי החלטות הקיבוץ, מי שהתקבל לחברות, הגיע לגיל 30 ונמצא בקיבוץ 5 שנים, הקיבוץ עושה לו פנסיה.
למצטרפי השנים האחרונות נעשית פנסיה מקיפה בשונה מהפנסיה הוותיקה שנעשתה לחברים עם ההצטרפות לקרנות בשנת 1994 ושהחל משנת 1995 לא ניתן לעשותה.
לפני כחודש העברנו את נתוני הפנסיה וההפקדות שלנו ב- 2 הקרנות לבדיקה על ידי אקטואר חיצוני , זאת, לאחר שועדת פנסיה החליטה שכדאי להכנס לבדיקה, לשם אימות מצבנו בקרנות לאחר 6 שנות ההפקדה.
לגבי עובדי חוץ שלהם קרנות פנסיה מטעם המעסיק: יש מאמץ להעביר את מי שרק ניתן לאחת מהקרנות "מבטחים" או "תשורה" ועל ידי כך לשמור על רצף זכויות עם מה שהופקד עבורם עד כה ע"י הקיבוץ.
ועדת פנסיה בהרכב: יוחנן פרנס (מרכז) ציקמן, חנה שושן, שלמה ניימן (מזכיר), אופיר סיטרין (גזבר) מתכנסת מעת לעת לדון בנושאים שעל הפרק.

ג. לדיון

1. סיכום כספי של אחזקת אדם ינואר-ספטמבר 2000
בשיחת קיבוץ מלפני שבוע נמסר דו"ח כספי של ינואר-ספטמבר 2000 וההתמקדות הטיתה בעיקר על ענפי הייצור.
בשיחה זו נתמקד על הפעילות של ענפי השרותים וכל רכז ענף יציג את התוצאות של הענף.
הדו"ח יחולק בשיחה וניתן לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 31 מתאריך 20/11/2000

1. נבחרה ועדת בריאות: רותי כץ צרפתי (רכזת), עדה שחר-רווחה, סוזנה משלנקה-שיקום, דני פילדס-יעוץ, סוזי פירקה-מ. שיניים, הגר סירוטה-מרפאה, אסתר לובל, רוני בוכמן.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב